Pažintys ne žydų religijos, Mano tėvas Šagalas: romanas

Remiantis šiomis nuostatomis, metais popiežius Paulius VI įkūrė Popiežiškąją katalikų ir žydų religinių santykių komisiją, kuri pastaruosius tris dešimtmečius rūpinosi abiejų tikybų tarpreliginiu dialogu tiek praktinėje, tiek ir teologinėje plotmėse. Toks yra Dievo įsakymas.

Pirmasis — tai Vilniaus gaono, Lietuvos žydų mąstytojo Elijo ben Saliamono Zalmano — — m.

pažintys ne žydų religijos

Joje — ir keli pasaulyje reti leidiniai, beveik visi jie yra vieninteliai Lietuvoje. Paradoksalu, kad pats Vilniaus gaonas nepaskelbė nė vieno savo teksto.

Komentarai

Jo mokymas buvo kruopščiai konspektuojamas ir surašomas mokinių, sūnų ir žentų, o po jo mirties pradėtas redaguoti ir publikuoti. Jis kalbėjo praktiškai visomis svarbiomis judaizmo ir žydų religinės pasaulėžiūros temomis: žydų religinės teisės, giluminės Talmudo tekstologijos ir Biblijos studijų, etikos, kabalos.

pažintys ne žydų religijos

Kiekviena šių temų Elijas ben Saliamonas Zalmanas paliko gilių įžvalgų, formavo Lietuvos žydams būdingą analitinį požiūrį į religinius tekstus bei jų suponuojamas praktikas. Spausdintinis Vilniaus gaono palikimas paskleidė jo mokymą po pasaulį ir išgarsino Lietuvą kaip žydų religinio mokymo ir intelektualumo centrą.

pažintys ne žydų religijos

Antrasis dokumentinio paveldo objektas — tai vienuolika Lietuvos istoriko, rašytojo, švietėjo Simono Daukanto — rankraščių, rašytų nuo iki m. Daukanto veiklos sritis: istoriografiją, antikinių ir naujųjų autorių vertimus bei leksikografiją.

Nors didžioji dalis 16 straipsnio yra pažodžiui įtraukta į Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto 23 straipsnį, nuorodos į religinius ir rasinius apribojimus praleidžiamos. Bahajų ceremonija turėtų būti atliekama be bahajų apeigų arba ceremonijų. Jei atliekamos abi apeigos, ne bahajų ceremonija neturėtų kenkti bahajų ceremonijai; bahajų partneris lieka bahaji ir ceremonijoje nepriima kito partnerio religijos.

Jungtinė paraiška šiam unikaliam dokumentų rinkiniui įvertinti buvo teikta kartu su Lietuvių literatūros ir tautosakos institutu bei Vilniaus universiteto biblioteka. Aštuoni šio rankraščių korpuso vienetai saugomi Lietuvių literatūros ir tautosakos institute, du — Vilniaus universiteto bibliotekoje, vienas — Nacionalinėje bibliotekoje.

Sunaikinta bendruomenė ir ištrinta atmintis: žydų gyvenimas Trakų mieste Kairėje - Trakų sinagoga prieš nugriovimą iais Stanislovo Mikulionio nuotraukadešinėje - jos vietoje šalia dabartinės Trakų raj. Daugiau nuotraukų žr.

Daugkientys metusîSankt Peterburgas, po7 lapai. Daukanto darbai turi pažintys ne žydų religijos reikšmės lietuvių kultūrai, jo rankraščiai suteikia daug duomenų S.

Daukanto tekstologijos tyrimams, apskritai to meto kultūrai pažinti. Daukanto rankraščių rinkinys yra unikalus.

pažintys ne žydų religijos

Šie 11 rankraščių rašyti beveik 30 metų, todėl atspindi brandžiausią ir kūrybingiausią S. Daukanto gyvenimo laikotarpį. Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje. Tai bus vienas svarbiausių kasmet vykstančių Europos kultūros paveldo dienų minėjimo renginių.