Mergina aš pažintys buvo išprievartauta

Katute69, 22 m. Jacksonas: Nors pasakojimai kyla iš individualios patirties, tačiau pasakojimui vertę suteikia ne individo, bet bendruomenės patvirtinimas Jackson Pasakojimo, į viešą įvykį transformuojamos individualios patirties, prasmė yra intersubjektyvi. Pasistenkite daugiau laiko ir dėmesio skirti savo šeimai ir namiškiai tai neabejotinai įvertins. Taigi Šnipiškės — vis dar labiau lūšnynų nei dangoraižių rajonas. Tėvai mane išauklėjo taip, jog merginos man visada buvo lyg princesės ir deivės, kurias ne tai kad užkalbint, prie jų prieit sunku.

Statyba ir architektūra n12 by Statyba ir architektūra - Issuu Apie pagrindinį dalyką su mėsininku apie hipertenziją Žiūrint į dainą vien kaip į jos tekstą ir melodiją, neimant domėn dainavimo veiksmo specifikos, daina matoma nebe kaip santykio steigtis, bet kaip kūrinys, kurį galima atlikti. Tuo tarpu akivaizdu, kad daina dainuojama kartu, arba dainuojama kam nors, galiausiai dainuojama menamam kam nors 1 Naratyvizuojantys moteris pažintys transwoman, anot Haydeno White o, Northropo Frye aus ir kitų, yra tie pasakojimai, kuriuose maksimaliai paslėptas autorius su savo subjektyviais patyrimais ir vertinimais.

Labiausiai naratyvizuojantys tekstai yra tie, kuriuose, pasak H. White o, įvykiai vyksta patys perteikiamas pats jų vyksmas, o ne jų percepcija White 2; Frye 33 Pranoksta atverdamas juodviem dainą ar giesmę kaip veiksmą, pro kurio išorinius bruožus persimato istorinis laikas, susitelkiantis į intensyviai išgyvenamą dabartį taip yra ir tais atvejais, kai giesmė ar daina nėra sena estetinės patirtys, ypač muzikos, yra tie intersubjektyvūs dabarties suvokimai, kurie nurodo į laike pratęstą ir erdvėje išskleistą socialų kontekstą.

Taigi to veiksmo dainavimo rezultatas yra ne daina kaip melodijos ir žodžių junginys; rezultatas yra tas, kad santykis tarp veiksme dalyvaujančiųjų prasitęsia, tampa tuo universaliai teisingesnis, juo sklandesnis dainavimo veiksmas. Panašiai yra ir su autobiografiniais pasakojimais ar istorinių įvykių atsiminimais: jie taip pat gali tapti labai reikšmingi arba labai kvaili priklausomai nuo situacijos, kurioje pasakojami.

Kai jie redukuojami į tekstą, tada nieko nebereiškia pauzių ilgis, jų užsipildymas neva nereikšmingais veiksmais ir garsais, nieko nebereiškia nei šypsenos, nei žvilgsniai, nei rankų mostai, net intonacijos.

Kaip susirasti merginą?

Tačiau daug svarbiau už visa tai, kad nusitrina labai reikšmingas situacijos dalyvis klausytojas; klausytojas, kuris ir duoda užduotį juk akivaizdu, kad vienokią užduotį pateikia anūkas, kitokią kaimynas, dar kitokią pirmąkart užėjęs mokslininkas, sakysim, etnografas, istorikas ar sociologas.

Iš tikrųjų dėmesys pasakojimo situacijai, o ne vien fiksuotam pasakojimo rezultatui tekstui nėra visuotinė nuostata.

Oras moletai - tauragės skelbimai kaip patikrinti ar telefonas yra sekamas

Struktūrinės lingvistikos atstovai, kaip, pavyzdžiui, Roland as Barthes as, pasakojimo situacijos pasakojimu nebelaiko. Barthes as sutinka su tuo, kad pasakojimas priklauso nuo pasakojimo situacijos, visumos protokolų, pagal kuriuos naudojamasi pasakojimu, tačiau ištirti šią situaciją, kuri, esą, archajiškomis vadinamose visuomenėse yra patikimai užkoduota, o mūsų dienų visuomenėse visiškai atsitiktinė, jis nebelaiko savo, kaip pasakojimo tyrinėtojo, užduotimi Barthes Tuo tarpu sankirtoje su fenomenologija plėtojamuose pasakojimo tyrinėjimuose kaip tik ši pasakojimo situacijos analizė tampa atskaitos tašku.

Pasakojimo situaciją pirmiausia įsivaizduojame tokią, kurioje pasakotojas ir jo auditorija komunikuoja tiesiogiai. Tokia situacija skiriasi nuo, pavyzdžiui, tokios, kai skaitytojas komunikuoja su autoriumi per tekstą, ir nuo panašių. Skiriasi kaip tik tuo, kad tokioje gyvo pasakotojo ir auditorijos komunikacijoje būtinai ima diktuoti sąlygas santykis tarp komunikuojančiųjų.

lysandra pažintys ką nors nuo bloko greitasis pažintys tracy ca

Roy us Schaferis, tyręs pasakojimų, su kuriais susiduria psichoanalitikai, t. Tai, iš ko ji susiformuoja, yra pati mergina aš pažintys buvo išprievartauta situacija. Schaferis vadina pirmine istorija, kuri klostosi dabartyje: tai visada ir būtinai yra dabarties prasmės ar dialogo metu iškilę poreikiai Schafer Kitaip sakant, pasakojimo veiksmas ir jo kontekstas yra aktyvi terpė šiuo R. Schaferio aprašomu atveju aktyviausias veiksnyso ne vien pasyvi aplinkybių apsuptis.

Gyvą spontanišką pasakojimą reguliuoja besiklostantis mergina aš pažintys buvo išprievartauta santykis tarp pasakotojo ir klausytojų, to santykio produkuojamos reakcijos ir poreikiai. Be to, besišnekantys žmonės paprastai nėra pasitraukę nuo visų savo rūpesčių: tuo metu kai jie kalbasi, jie Nepaisant to o gal kaip tik dėl topasakojimas nėra privačių pasakotojo pažiūrų ir įspūdžių išraiška. Tai, kas pasakojama, yra ir sava, ir vieša tuo pat metu. Todėl, grįžtant prie tradicijos fiksavimo, kuris visada yra gyvas besikuriantis santykis, o kartu savasties ir tapatybės steigimas bendravimo situacijoje, aišku, kad labai netikslu būtų tikėtis kokių nors objektyvių duomenų pateikimo.

Žmogus rodo mokslininkui etnografui visą gyvenimą saugotą daiktą, pavyzdžiui, skarą, ir sako, kad ją išaudė senelė, nors matyti, kad skara, kaip ir kitos tokios pat, austa prieš šimtmetį kurioje nors audimo dirbtuvėje. Tačiau tai aiškus savasties steigimas: mokslininkas reprezentuoja viešumą, kuri yra kitokia negu kaimo bendruomenė ar draugų būrys.

Įsidiekite Aina. Jei pirmoje metų pusėje Mergelės aktyviai priims paramą iš šalies, antroje pusėje jos bus linkusios atsidėkoti savo pagalbininkams ir galimas dalykas pačios pasiūlys jiems savo pagalbą.

Panevėžio sportas — patikimose inžinieriaus rankose Mokslininkas yra priimamas kaip mediumas, per kurį atsiveriama visuomenei. Vadinasi, mokslininkui pateikiamas maksimaliai prasmingas gyvenimo paveikslas, net jei dėl tos vientisos ir pageidaujamos prasmės kai kurios detalės yra pildomos, kai kurios trinamos. Steigiama tokia savastis, kuri labiausiai atitinka to žmogaus įsivaizdavimą, koks turi būti ir kaip turi atrodyti žmogaus mikrokosmosas, nuo išorinio apipavidalinimo iki elgsenos, mąstysenos ir veiklos kriterijų.

kaip rašyti puikius interneto pažinčių laiškus jakie pytania na greitis pažintys

Vienas svarbiausių fenomenologinės antropologijos principų yra nepasitikėjimas schemomis, grįstomis pažinimo kaip reprezentacijos samprata taip pat ir atitinkamu požiūriu į pasakojimą. Anot Michaelio Jacksono, žinojimas, pagal kurį žmogus gyvena, nebūtinai sutampa su žinojimu, kuriuo žmogus aiškina savo gyvenimą. Pasakojantis žmogus ir tyliai savo buityje besisukantis žmogus nėra tiksliai tas pats savęs paties patyrimo ir suvokimo požiūriu. Taip yra dėl to, kad joks pasakojimas nėra retrospektyviai peržiūrinėjamos ir tuo būdu artikuliuojamos patirtys ir veiksmai.

Taip pat joks pasakojimas nėra tik atsimenamo teksto pakartojimas, nieko tuo tekstu nesakant apie save tam, kuris klausosi. Pasakojimas, kaip jau daug kartų sakyta, pats yra veiksmas, kuris transformuoja tai, kas patirta, tai, kas suprasta, į dabar t.

Transformuojamas yra ne tiek pasakojamas praeities įvykis arba atsimenamas pasakojamosios tautosakos kūrinys, kiek intersubjektyvi situacija intersubjektyvių asmens laikysenų visuma. Skirtumas tarp tradicijos perėmimo ir fiksavimo Kai visa, kas gyvai kalbėta, vienu ar kitu būdu paverčiame tekstu, šis tekstas nebėra anos pokalbio situacijos dalis, jis yra priemonė kito ir visiškai kitokio bendravimo: užrašiusio mokslininko bendravimo su savo menama auditorija.

Lauko tyrimo metu užrašytas tekstas būtinai turi savo numanomą skaitytoją. Fiksuojant kuriamo teksto adresatas diktuoja fiksavimo pobūdį. Bet kuris užrašymas, surašymas ar įrašymas modeliuojamas atsižvelgiant į adresatą: fiksavimas yra ne sakytinio perdavimo perėmimas, bet adresato pakeitimas. Užrašyto teksto ar nufilmuotos situacijos Jei išrenkami tam tikri kalbėjimo tipai ar kalbėjimo turiniai, jie būtinai turi numatytą jų panaudojimą.

Vienas iš dažniausiai pastarąjį šimtmetį beveik vien tik nereflektuotai numatomų panaudojimo būdų užfiksuotą veiksmą kalbėjimą, dainavimą ar kokį kitą paversti simboliais.

pažintys kalbėti apie praeities santykius jūrininkai pažinčių svetainė

Tačiau pirmiausia tai, kas verčiama simboliu, turi būti artikuliuota vienoje plotmėje redukuojama į rašytinį tekstą, į ornamentą. Norisi paklausti, ar tokia redukcija nėra supaprastinimas kalbant, pavyzdžiui, apie juostą, kuri, be ornamento, turi ne tik spalvinius derinius tiriant šiuos daiktus, dažniausiai jie taip pat imami domėnpažinčių svetainė kojinėms ir storį, ilgį, tankumą, panaudojimo niuansus, priežastis, dėl kurių tas daiktas buvo saugomas, ir galiausiai priežastis ir būdą, kuriuo jis buvo parodytas ar atiduotas mokslininkui su visomis tos situacijos detalėmis.

metė mergina bando jaukinti nekaltus senus vyrus, kad atskleistų juos kaip „šliaužėlius“.

Net jei visos šios detalės mergina aš pažintys buvo išprievartauta užfiksuojamos, jos vertinamos kaip pagalbinės, mažai reikšmingos; tuo tarpu ornamento tyrinėjimas atveria tokias prasmes, apie kurias tos juostos savininkė net jei ji yra autorė nieko nė neįtarė. Panašiai atsitinka ir su į tekstus ir į melodijas redukuotu folkloru, ir su kitais tradicijos elementais.

Svarbiausia iš viso to, kas dingsta tiriant tradicijos elementus, yra pati tradicija kaip sãvitos ir nenykstančios laiko suvoktys, įvykstančios veiksmų, kuriais tradicija reaktyvuojama ir perteikiama, metu. Tradicinis žinojimas nėra fiksuotų artikuliacijų prisiminimas, bet veiksmo prasmių, jo motyvų žinojimas. Tradicijos perėmimas nėra išoriškas veiksmo pakartojimas, bet prasmės pratęsimas. Panevėžio sportas — patikimose inžinieriaus rankose - ; geriausia prisijungimo programa Klaipėda Lietuva; Savo ruožtu prasmės supratimo judesio pakartojimas yra tos prasmės atnaujinimas, kartu ir pakeitimas: jos suaugimas su dabarties situacija.

Kasdienius veiksmus pagrindžiantis motyvuojantis ir pateisinantis žinojimas orientuotas ne į patvarių kalbinių išraiškų išlaikymą, bet į lanksčių veiklos principų perėmimą, palaikymą ir perdavimą. Kalba, kalbėjimas čia visada išvien su veiksmu kalbėjimas yra ne išgyventos ar įsivaizduotos situacijos at-spindys ar aprašymas, bet situacijos dalis. Kasdienių ar šventinių veiksmų prasmės išmokstamos kartojant patį veiksmą, o ne įsimenant jo verbalinį apibūdinimą.

 1. Šiaulietis, internete apsimesdamas kitu asmeniu, bendravo su merginomis, taip pat nepilnametėmis, kurios jam siųsdavo apnuoginto kūno nuotraukas.
 2. Juodoji pažinčių svetainių pusė: nuo prarastų pinigų iki nelauktų svečių už durų Mergina iesko vaoikino: mergina iesko poros seksuj sex video skaisti mergina.
 3. Duffy Sako, Kad Dalijasi širdį Draskančiu Pagrobimo Skaičiumi | Muzika
 4. Susimečiau „Tinderyje“ ir sukūriau šeimą – šių dienų realybė ar neįmanoma misija?
 5. Dream reiškia praleidimas kažkas
 6. Ieško: Azijos moteris ieško vokiečių žmogus Kas yra savybių, kurios Azijos, o ypač vokiečių žmogus "Ji ieško jam: gana Azijos mergina siekia, draugiškas vokiečių vyras","Patraukli Tailando moteris ieško tinkamų Partnerių iš Vokietijos","Gražių Filipina norėčiau sužinoti, vokiečių žmogus"pažinčių šios rūšies yra GausaBet kodėl tiek daug Azijos moterys ieško tinkamo vyro, iš Vokietijos.
 7. Pažintys Lietuvoje: Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys ir kiti miestai Priežastis paprasta: internetinių pažinčių verslas irgi yra verslas.

Nei sriubos virimas, nei mergina aš pažintys buvo išprievartauta sekimas abu šie veiksmai vienodai neredukuojami į jų at-pasakojimą. Tuo tarpu užfiksuota pasaka visada yra atpasakojimas vien dėl to, kad pati sekimo situacija panaikinta, o kaip tik ji su visais niuansais yra perimama kaip tradicija.

Veiksmo perdavimo specifika tokia, kad perduodamas parodomas, mergina aš pažintys buvo išprievartauta ar kompleksiškai perteikiamas yra būdas kaipo ne duomenys apie. Šis būdo perdavimas, veiksmo prasmių perdavimas ir jų perėmimas yra tradicija: perduodamos nefiksuotos ir nefiksuojamos reikšmės.

Būdas yra išskaitomas labiau iš pasakojimo situacijos negu iš pasakojimo teksto reikšmių.

Lesbiečių pažintys. Merginos ieško merginų

Lyotard as naratyviniu žinojimu, jo perimamumu vadina kaip tik šią būdo perėmimo tvarką, kuri aiškiai skiriasi nuo mokslo duomenų perimamumo ir plėtojimo. Socialinį saitą ji konstruoja ne tik iš pasakojimų reikšmės, bet iš paties perpasakojimo akto.

Gali atrodyti, kad pasakojimai nurodo į praeitį, tačiau iš tikrųjų jų referentas yra iš to paties laiko, kuriame vyksta Bendruomenės, pagrindine kompetencijos forma pasirinkusios naratyvumą, nėra koks nors benykstantis ir itin retas reiškinys. Priešingai naratyvinis savasties modelis iki šiol funkcionuoja kaip svarbus tapatybės formavimo būdas tai plačiai aptarinėjama tema filosofiniuose bei sociologiniuose tekstuosetačiau kiek sunkiau pastebima, kad naratyvumas iki šiol, taip pat ir Vakarų visuomenėse, yra bendrumo steigimo priemonė.

Tradicija yra pasakojimu palaikomas žinojimas, kaip elgtis, mąstyti ir veikti, šis žinojimas, kaip toks, nenyksta, bet jis nėra ir pastovus; jis kinta, tačiau kinta išlaikydamas kaitos principus struktūrą. Tradicijos sąvokos redukavimas į praėjusių epochų ir tvarkų reliktus dabartyje yra priešinga pozicija todėl, kad ieškant reliktų ignoruojama tradicija kaip struktūrinė kaita, kaip procesas. Tai, kad nepastebimos šiuolaikinės įvairių tradicinių žanrų versijos, nėra vienintelis ir didžiausias pastarojo požiūrio steigiamas nesusipratimas; kur kas blogiau, kad tradicijos kaip kultūrinio tęstinumo vyksmas suvokiamas neretai ir mokslininkų pateikiamas kaip pasibaigęs kaip istorinė praeitis, kuri atgyja tik akademinėse intertekstinėse diskusijose.

Jei tradicija yra naratyvinis žinojimas, tada vargu ar jis gali nykti. Tai nėra tik, pavyzdžiui, ritualinių veiksmų bruožas; tai daugiau ar mažiau būdinga kiekvienam veiksmui, kuris kaip prasmingas kompleksiškas žmogaus judesys susiformavo iki man įsitraukiant pažinčių svetainės mel Mergina aš pažintys buvo išprievartauta Lietuva tokią gyvenimo, elgesio, mąstymo praktiką ir priklausys jai ir po to, kai nebepajėgsiu į ją įsitraukti.

Šį procesą pagal galimybes plečiame ir kokybiškai stipriname — apie tai galite pasiskaityti agentūros svetainės www. D a r b o t i k s l a i aptarti pastaruoju metu lietuvių tautosakos moksle besiklostančią situaciją ir pasiūlyti galimas tolesnės folkloristikos raidos perspektyvas, remiantis Vakarų šalyse plėtojamų tarpdalykinių humanitarinių tyrimų tendencijomis. Miesto plėtra neatitinka šios dienos realijų: gyventojų skaičius Lietuvoje mažėja, o miestuose įsisavinamos naujos teritorijos, esančios toliau nuo centro.

22 metų guy tikslas: dating 17 5 sekundžių vasarą pažintys tą pačią merginą

Lietuvos karinių oro pajėgų Aviacijos bazės kapitonas R. O praktinius įgūdžius galima įvertinti tik per patikrinimą, atestavimą. Taigi Šnipiškės — vis dar labiau lūšnynų nei dangoraižių rajonas. Paprastai varžybų organizatoriai stengiasi kažkuo nustebinti teisėjų korpusą, rengdami ekskursijas po žymiausias to regiono vietas ar nuveždami į jų nuomone vertus aplankyti renginius.

Internetinių pažinčių svetainių vyrai šalia Raseiniai Lietuva

Tai, kas pažinčių svetainės mel Pabradė Lietuva, pasakojimo turinys susijęs su kuria nors bendruomeniškumo problema. Tuomet galutinai apsispręsime, ką toliau daryti. Naratyvumas galbūt kiek traukiasi iš meninės kūrybos žanrų, tačiau pasakojimas, kaip veiksmų pagrindimo tvarka, neturi kas jį pakeičia. Frankas Kermode as pastebi, kad Aristotelio aprašytas ir įdiegtas pasakojimo modelis su aiškia pradžia, kulminacija ir pabaiga traukiasi atsirandant fikcijų formų įvairovei fabula nebėra būtina fikcijos žanro tvarka Kermode 64, 67 Tačiau Jensas Brockmeieris, remdamasis ne kabinetiniais literatūros tyrinėjimais, bet antropologiniais autobiografinių pasakojimų tyrimais, daro išvadą, kad šis ir panašūs F.

Kermode o teiginiai galioja vien profesionalios grožinės literatūros srityje. Statyba ir architektūra n12 by Statyba ir architektūra - Issuu Užrašyti ir neužrašyti neprofesionalūs pasakojimai ir toliau pasakojami fabulomis.

Brockmeieris tai aiškina tuo, kad gyvenimas, papasakotas kaip tikras gyvenimas, pirmiausia turi būti prasmingas prasmingas būtent konvencine prasme, ir jis toks turi būti ir nesėkmių, pralaimėjimų ar atsitiktinumų atvejais. O prasmingas jis būna tada, jei, pavyzdžiui, pasakojamas vieno iš tradicinių siužetų žanro rėmuose, pagal nustatytus pasakojimo pavyzdžius, kurie yra tie patys kiekvienoje kultūroje. Nors moderno ir postmoderno literatūros, kino, teatro, muzikos ir kitų menų naratyvinėse konstrukcijose įvyko milžiniškas šuolis, siužetų požiūriu mes ir šiandien tebegyvename konvencinės išminties amžiuje, apsikasę stereotipiniais romansais, televiziniu muilu, nekrologais, komiksais, asmenų ir įvykių pristatymais Brockmeier, Carbaugh Tai nėra tik prisirišimo prie tam tikros pasakojimo formos išraiška; veikiau taip yra todėl, kad siužetas yra galiojančios moralės patvirtinimo arba paneigimo, t.

Žmonės įprasmina savo gyvenimus siužetais. Siužetas fabula, mythos bendrabūvio ar tiesiog susikalbėjimo, susitarimo galimybės karkasas.

pažinčių svetainės reikšmės pažinčių komercinis

Svarbiausias pasakojimo tikslas nėra suteikti informaciją net jei jos prašoma. Tai matyti klausant istorinių ar autobiografinių pasakojimų. Dėl siužeto sutvirtinimo ar pakeitimo naikinamos vienos pasakojimo detalės, kuriamos kitos. Ir ne vien smulkios detalės pasakojime, bet ištisi įvykiai gali dingti iš bendruomenės sakytinės tradicijos gyvos bendruomeninės atmintiesjei tik jie neatitinka konvencinės išminties, neturi jokio santykio su nuolat naratyviai patvirtinamais gyvenimo principais.

Kas yra savybių, kurios Azijos, o ypač vokiečių žmogus

Tai nuolat pabrėžia antropologas M. Jacksonas: Nors pasakojimai kyla iš individualios patirties, tačiau pasakojimui vertę suteikia ne individo, bet bendruomenės patvirtinimas Jackson Pasakojimo, į viešą įvykį transformuojamos individualios patirties, prasmė yra intersubjektyvi.

Prasmė, kurią galima jungti su kitomis, jai bendramatėmis prasmėmis konfigūruojamomis steigiant bendrą prasmęjokiu būdu nėra susiformavusi praeityje ir dabartyje tik išdėstoma. Taigi ta keista situacija, kai tyrinėtojas yra tarsi viešumos kaip visuomenės atstovas visuomenė jo ausimis klauso, jo akimis stebi, jo skonio receptoriais ragauja ir t.

Tai veiksmas, kuris keičia visus jo dalyvius: pasakotojas čia nėra tik perteikėjas, o klausytojas nėra tik fiksuotojas.

Pažinčių svetainių pliusai ir minusai Nuoroda nukopijuota. Beveik pusė milijono — skaičiuojama, kad tiek vienišų senolių šiandien gyvena Lietuvoje.

Išvados Pasakojimas, apie kokį čia kalbėta, yra ne tiek savų patirčių pateikimas viešumai, kiek savo gyvenamojo pasaulio vientisumo formavimas, ar, kitaip sakant, intersubjektyvios terpės sukūrimas ar atkūrimas. Tai įvyksta ne vien dėl naratyvinės prasmių komponavimo struktūros; pasakojimo turiniai taip pat prisideda prie šios funkcijos išpildymo. Tai, kas pasakojama, pasakojimo turinys susijęs su kuria nors bendruomeniškumo problema.

 • Loveeto - moteris iesko drauges
 • Duffy sako, kad dalijasi širdį draskančiu pagrobimo skaičiumi Duffy sako, kad dalijasi širdį draskančiu pagrobimo skaičiumi Video: Natūraliųjų skaičių dalumas.
 • Turėčiau naudotis dating website
 • Raya pažintys app uk
 • Feisbuke pažintis mezgęs šiaulietis terorizavo ir prievartavo merginas | mamamija.lt
 • Statyba ir architektūra n12 by Statyba ir architektūra - Issuu Apie pagrindinį dalyką su mėsininku apie hipertenziją Žiūrint į dainą vien kaip į jos tekstą ir melodiją, neimant domėn dainavimo veiksmo specifikos, daina matoma nebe kaip santykio steigtis, bet kaip kūrinys, kurį galima atlikti.

Viešas gyvenimo dramas tyręs antropologas Victoras Turneris teigia, kad socialinė drama pasakojama ne dėl įdomios įvykių kompozicijos ir ne dėl konkrečių moralės normų perteikimo įvykių prasmėmis ir jų jungtimis, bet dėl vienos ar kitos su socializacija susijusios problemos Turner Kitaip sakant, pasakojimo situacijos prasmė pranoksta pasakojimo kaip teksto bendrą prasmę.