La greitasis pažintys groupon

Defence Terminology. Iš esmės subkultūrinių ženklų ir simbolinės organizacijos gamyba bei jos gyvybingumo, funkcionavimo palaikymas priklauso nuo šiuolaikinių kūrybinių industrijų pajėgumų, kurios, siekdamos pelno, kartu užtikrina vartojimo ir tapatybės sąlytį. Tikslus diagnozavimas, suprantama, yra ypač svarbu. Lietuvos sveikatos statistika Vilnius: Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerija. Jie iliustruoti gausiais vartosenos pavyzdžiais, kurie suteikia galimybę ne tik geriau juos suprasti, bet ir taisyklingai vartoti.

Jų idėjos ir pasiūlymai šventei buvo tikrai išskirtiniai, o viso to įgyvendinimas pranoko lūkesčius. Nepamename, kada ir mes, ir draugai būtume tiek daug juokęsi ir šypsojęsi. Kadangi turime pačius nerealiausius draugus, jie mano sesės šokėjos Jogailės Petrauskaitės padedami sukūrė šokį flashmobą ir vakaro metu nustebino nuotaikingu numeriu, įtraukusiu ir mus visus. O Pirmąjį šokį teko praleisti, nes Mangirdas gydėsi koją.

Vakaro metu gyvai dainavo mūsų draugė Neringa Šiaudikytė. Taip pat nurodomi prielinksniai, su kuriais žodžiai paprastai ar dažniausiai vartojami. Žodyno pabaigoje pateikiamos dažniausiai vartojamos santrumpos su angliškais paaiškinimais. Šis žodynas — eksperimentinis leidinys. Laukiame skaitytojų pastebėtų klaidų, kritikos bei pasiūlymų adresu Šilo g.

Autorės Angliški sutrumpinimai adj adjective būdvardis adv adverb prieveiksmis conj conjunction jungtukas int interjection jaustukas, ištiktukas n noun daiktavardis pl plural daugiskaita pref prefix priešdėlis prep preposition prielinksnis sb somebody kažkas, kas nors apie žmogų sth something kažkas, kas nors apie daiktą v verb veiksmažodis Lietuviški sutrumpinimai džn.

Dictionary of Military Terms. Peter Collin Publishing, Defence Terminology. Greenhill Books, London, Glossary of Peacekeeping Terms. Abbreviations and Acronyms. Bundessprachenamt, Hürth, NATO terminų aiškinamasis žodynas. Respondentai, nurodydami energinių gėrimų vartojimo aplinkybes, pasiskirstė į šešias grupes 2 pav.

Energinius gėrimus vakarėlių metu dažniau vartoja užsieniečiai, nei lietuviai studentai. Nerimą kelia tai, kad dauguma jaunų žmonių tai daro norėdami skatinti protinius gebėjimus - studijuodami ir intensyviai protiškai dirbdami.

Beje, tarp užsienio studentų šie gėrimai, dažniau nei tarp lietuvių studentų, vartojami laisvalaikio metu vakarėliuose, vairuojant. Vakarėliuose jaunimo energinių gėrimų vartojimas kartu su alkoholiu sparčiai populiarėja, dėl to didėja suvartojamo alkoholio kiekis, sunkėja šių gėrimų vartojimo pasekmės [13,14].

Nepaisant skirtingų energinių gėrimų vartojimo aplinkybių, energinių gėrimų paplitimas yra didelis ir jau tampa studentų subkultūra. Didelę įtaką jaunimui daro energinių gėrimų reklama, sudaranti įspūdį, jog tai lengvas ir nepavojingas būdas pasisemti jėgų sportuojant, sunkiai dirbant ar intensyviai mokantis [15]. LSMU lietuviai ir užsieniečiai studentai teigia, jog dažniausiai patys nuspręsdavo vartoti energinius gėrimus 3 pav. Mūsų tyrime dalyvavusiems studentams reklama lemiamo poveikio šiam pasirinkimui neturėjo.

Analizuojant priežastis, kurios paskatino studentus vartoti energinius gėrimus, tenka pabrėžti, jog užsieniečiai studentai tai dažniau darė paskatinti draugų.

Galima būtų daryti prielaidą, jog šį susiformavusį įprotį jie atsivežė iš savo tėvynės. Atsakinėdami į klausimą, kokį poveikį organizmui jaučia pavartoję energinių gėrimų, respondentai galėjo rinktis daugiau nei vieną atsakymą. Lietuviai ir užsieniečiai studentai pasiskirstė į dvi grupes: mažesnę grupę sudarė tie studentai, kurie nejaučia energinių gėrimų neigiamo poveikio, didesnės grupės respondentai jaučia neigiamą poveikį organizmui, dažniausiai nurodydami padažnėjusį širdies plakimą, rankų drebėjimą, padidėjusį nervingumą ir, jog sunku susikaupti 4 pav.

Į klausimą apie žinomą energinių gėrimų poveikį organizmui respondentai galėjo taip pat rinktis daugiau nei la greitasis pažintys groupon atsakymą, rezultatai procentais pateikiami nuo viso respondentų skaičiaus 1 lentelėje.

Statistiškai reikšmingai skiriasi rezultatai tarp lietuvių ir užsienio studentų, kurie teigė žinantys, jog energiniai gėrimai gali padidinti arterinį kraujospūdį, sukelti nemigą 19 18 ir energinius gėrimus galima perdozuoti.

LSMU studentai gana retai teigia žiną, jog energiniai gėrimai gali sukelti depresiją, nuovargį, skatina agresiją, aktyvina seksualumą metais Erik. Grasser ir kt. Mokslininkai teigia, jog energiniai gėrimai gali sukelti ilgą QT-sindromą, širdies aritmiją.

Jeigu ji laikina ir trumpalaikė - tai nepavojinga [16]. Daugiau nei pusė apklaustųjų LSMU studentų, dalyvavusių tyrime, nurodė, kad, pavartojus energinius gėrimus ima greičiau plakti širdis. Tikriausiai šis dažnai pasitaikantis poveikis yra pakankamai toleruojamas ir nesukelia nemalonių pojūčių jaunuoliams.

Nerimą kelia tai, kad patiriami akivaizdūs ir įtakos turintys kasdieniam darbui bei gyvenimo kokybei poveikiai la greitasis pažintys groupon drebėjimas, nervingumas, sunkumas susikaupti neverčia studentų atsisakyti energinių gėrimų.

Iš apklausos apie energinių gėrimų poveikį organizmui matyti, kad dauguma studentų apie tai žino ar yra girdėję. Dažniausias žinomas poveikis buvo nurodomas arterinio kraujospūdžio padidėjimas bei nemiga. Šie energinių gėrimų poveikiai, kaip geriausiai žinomi, minimi ir kitų autorių [17].

LSMU studentai retai teigia žiną, jog energiniai gėrimai gali sukelti depresiją ir nuovargį, skatina agresiją ir aktyvina seksualumą. Tyrimas atskleidė, jog lietuviai studentai daugiau žino apie energinių gėrimų poveikį organizmui nei užsieniečiai studentai, o dažnas vartojimas energinių gėrimų labiau paplitęs tarp užsieniečių studentų. Tai leidžia teigti, jog energinių gėrimų vartojimas greičiausiai yra susijęs su informacijos kiekiu apie šį gėrimą, kurį turi vartotojas.

Dėl minėtų priežasčių reikėtų kuo daugiau informuoti jaunimą apie energinių gėrimų sudedamųjų dalių poveikį organizmui, t. Panašias išvadas daro ir kiti autoriai, teigdami, jog reikia didinti supratimą apie energinių gėrimų sudėtį ir jų galimą neigiamą poveikį organizmui [7].

Uploaded by

Išvados Tyrimas parodė, jog Lietuvoje, kaip ir kitose šalyse, energinių gėrimų vartojimas yra paplitęs tarp lietuvių ir užsieniečių studentų, skiriasi tik aplinkybės, dėl kurių jie renkasi energinius gėrimus. Didžioji dalis studentų renkasi energinį gėrimą, kaip priemonę pagerinti protinę veiklą, o tarp užsieniečių studentų šis gėrimas yra populiarus dar ir vakarėlių metu.

Manome, jog energinius gėrimus vartojantys studentai reprezentuoja studentų populiacijos tendencijas. LSMU studentai teigia žiną apie energinių gėrimų poveikį organizmui, bet, kaip atskleidė tyrimas, ne apie visus galimus energinių la greitasis pažintys groupon poveikius yra girdėję.

Tai, kad daugiau nei pusė respondentų vartoja šiuos gėrimus, rodo, jog trūksta kritiško turimų žinių vertinimo. Cardio- and cerebrovascular responses to the energy drink "Red Bull" in young adults: a randomized cross-over study. Energy drink consumption in Europe: a review of the risks, adverse health effects, and policy options to respond.

Frontiers in Public Health ; Narkauskaitė L. Psichiką veikiančių medžiagų vartojimo la greitasis pažintys groupon tarp Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų. Visuomenės sveikata, ;1: R. Stukas, V.

Kofeino turinčių produktų vartojimas Lietuvoje. Visuomenės sveikata, ; priedas 1 : Poulos N, Pasch K. Energy drink consumption is associated with unhealthy dietary behaviours among college youth. Perspectives in Public Health ; 6 : Alsunni A. Energy drink consumption : beneficial and adverse health effects. Energy drinks: What is all the hype? The dangers of energy drink consumption. A survey of energy drink consumption among medical students.

Caffeinatedbeverage consumption and its association with socio-demographic characteristics and self-perceived academic stress in first and second year students at the University of Puerto Rico Medical Sciences Campus UPR-MSC.

Cayley, Velazguez. Associations between energy drink consumption and alcohol use behaviors among college students. Risks of energy drinks mixed with alcohol. Cardiovascular complications from consumption of high energy drinks: recent evidence. Cardiac arrest due to long QT syndrome associated with excessive consumption of energy drinks. Assessment of pattern for consumption and awareness regarding energy drinks among medical students. Archives of Public Health ;71 1. Gružienė, L. Malcienė, S.

Kerzienė, G. Pečiulytė, S. Andruškevičius, K. Norkaitytė Key words: energy drinks, effects, consumers, consumption of caffeine. The aim of our study was to analyze the prevalence of usage of energy drinks, causes of energy drinks consumption and knowledge about the effects of energy drinks on the body among foreign and Lithuanian students of the Lithuanian University of Health Sciences the LUHS.

Material and Methods. The survey consisted of seven multiple-choice questions and one open ended question. All participants were asked to show their knowledge about the effects of energy drinks. Study also showed that Lithuanian compared with foreign students have a better knowledge of energy drinks effect on the blood pressure, insomnia and possibility to lead to overdosing.

In Lithuania, as in other countries, the consumption of energy drinks among students is common. The majority of questioned students consume energy drinks to improve mental activity.

The students of LUHS state that they are aware of the impact of energy drinks on the body, but our study revealed that not all the possible effects of energy drinks are known. The fact that more than half of the respondents consume these drinks shows a lack of critical evaluation of existing knowledge.

Santrauka Centrinės venos kateterizacija yra neatsiejama šiuolaikinės medicinos bei pacientų gydymo ir priežiūros dalis. Atliekant venų kateterizaciją galima ne tik padėti pacientui, bet ir sukelti mirtiną bei pavojingą komplikaciją sepsį. Straipsnyje aptariami centrinės venos kateterizacijos ypatumai, kateterių tipai, dažniausiai pasirenkamos kateterizacijos vietos bei sepsio išsivystymo dažnis po šios procedūros.

Taip pat bandoma atrasti sąsajas tarp gretutinių ligų bei infekcijos išsivystymo dažnio. Įvertinti centrinės venos kateterizavimo ypatumus bei rizikos veiksnius komplikacijoms vystytis, nustatyti, ar Anesteziologijos klinikos gydytojų atliekamos kateterizacijos turi įtakos kraujo infekcijos išsivystymui.

Darbo metodika. Nustatyta, jog LSMUL KK Anesteziologijos klinikoje dažniausia centrinės venos kateterizacijos vieta - vidinė jungo vena ir la greitasis pažintys groupon naudojami vienkanalio tipo kateteriai. Vidutinė centrinės venos kateterio laikymo trukmė buvo 7 dienos, o ją ilginančių veiksnių, susijusių su onkologinėmis ir neonkologinėmis ligomis, nustatyti nepavyko. Įvadas Centrinės venos kateterizacija yra viena iš sudedamųjų modernios sveikatos priežiūros dalių visame pasaulyje, leidžianti užtikrinti parenterinę mitybą, hemodinamikos stebėjimą ir vertinimą, pakaitinę inkstų terapiją, skysčių bei kraujo produktų infuzijų taikymą bei medikamentų skyrimą.

Tačiau nepaisant visų centrinės venos kateterizacijos Žurnalo tinklalapis: privalumų, literatūros duomenimis, šie kateteriai yra viena iš kraujo infekcijos išsivystymo priežasčių [1,2]. Bakteriemija tai bakterijų buvimas kraujyje, kurios etiologija net 90 proc.

la greitasis pažintys groupon

Infekcijos rizika didėja kateterio įleidimo metu, jeigu nepakankamai akcentuojamos aseptikos ir antiseptikos taisyklės ir mikroorganizmai patenka ant išorinio ar vidinio kateterio paviršių. Taip pat mikroorganizmai gali atsirasti po kateterio įleidimo dėl atliekamų įvairių manipuliacijų, kai kateteris laikomas per ilgai, laiku nepakeičiamas ar nepašalinamas [2].

Tai gali sukelti pavojingą infekciją sepsį bei padidinti mirštamumą, pailginti pacientų gydymosi ligoninėje laiką, tai lemia padidėjusias gydymosi išlaidas. Kraujo infekcijos išsivystymą gali lemti ir pasirinkta centrinės venos punkcijos bei kateterizacijos vieta. Įvairių publikacijų duomenimis, dažniausiai gydytojai anesteziologai pasirenka vidinės jungo venos 90 proc.

Dažniausiai kateteriai įkišami į jungo veną dėl geresnio prieinamumo ir mažesnės komplikacijų rizikos [5;6].

EUR-Lex - SC - EN - EUR-Lex

Šlaunies venos kateterizavimas yra siejamas su didesne infekcijos išsivystymo rizika, todėl ši metodika pasirenkama rečiau. Centrinės venos kateteriai naudojami skysčių, medikamentų, maisto medžiagų, kraujo produktų patekimo į paciento sisteminę kraujotaką užtikrinti. Net 90 proc. Ilgas kateterio naudojimas gali didinti infekcijos išsivystymo riziką, literatūroje galima sutikti rekomendacijų, kad centrinės venos kateteriai turi būti keičiami kas 96 valandas ar mažiausiai kartą per septynias dienas [2].

Visuomenės ir kultūros fragmentacijos procesai yra susiję su augančiomis socialinėmis įtampomis, kurios kyla dėl skirtingų vertybių, požiūrių, ideologijų, etninių papročių, religinių įsitikinimų. Šiuos procesus greitina naujoje ES erdvėje aktyvėjanti migracija, taip pat intensyvėjantis bendravimas, ypač komunikacija internetu, suteikianti naujų žinių, prisidedanti prie bendravimo normų ir kultūrinių išraiškų kaitos. Individams ir grupėms sąveikaujant su aplinkomis, susidaro sąlygos formuotis naujo pobūdžio socialinėms galioms, kurios skatina atsirasti naujus socialinius ir kultūrinius darinius mikrogrupes ar net socialinius sąjūdžius.

Pastarųjų elgesio tyrimai, taip pat jų kultūrinių praktikų sklaida yra susijusi ir su mokslo, ir su praktiniais socialinių įtampų mažinimo, tolerancijos ugdymo uždaviniais.

Į dabarties posovietinių šalių įskaitant Lietuvos kultūrą žvelgiame kaip į heterogenišką darinį, kuriame formuojasi, veikia, išnyksta ir vėl iš naujo atsiranda bendraujančių individų grupės. Individų poreikį bendrauti su bendraminčiais natūralu laikyti visuomenę charakterizuojančiu faktoriumi.

Tyrėjai siekia suprasti, kaip, kokioms aplinkybėms esant ir kokios formuojasi visuomenės grupės, kaip jos veikia, transformuojasi vienos į kitas, kokį poveikį grupių nariams daro išorinė socialinė aplinka, bendravimas su kitomis grupėmis, kaip jos priima savo sprendimus, kokie tapatybių modeliai, subkultūriniai gyvenimo la greitasis pažintys groupon formuojami.

Patarimai ir idėjos - Trys metrai virš dangaus. Rimantė ❤ Mangirdas | Vestuvėmamamija.lt

Grupių elgesio tyrimų problemoms spręsti naudinga pasitelkti naujausius dabarties socialinių bei gamtos mokslų pasiekimus, atlikti ilgalaikius empirinius tyrimus, kaupti žinias ir jas sisteminti bei lyginti, ieškant individų ir grupių elgesio savitumų bei dėsningumų. Keičiantis visuomenei, šie klausimai nepraranda aktualumo ir nuolat papildomi naujais.

Rinkinio autoriai ir sandara Rinkinyje spausdinami patyrusių ir pradedančiųjų tyrinėtojų straipsniai, parengti studijuojant doktorantūroje, taip pat magistro ir bakalauro tezių pagrindu.

la greitasis pažintys groupon

Juose galima matyti pirmuosius besiformuojančius tyrimų įgūdžius, atsiskleidžiančias jaunųjų tyrėjų vertybes. Šiame rinkinyje spausdinami Lietuvos ir Latvijos autorių darbai.

Rimas Vaišnys. Teorija ir metodologija Rinkinio straipsniai sugrupuoti į tris dalis. Pirmąją dalį Teorija ir metodologija pradeda Jūratės Černevičiūtės straipsnis, skirtas tapatumo kūrimo populiariojoje kultūroje klausimams.

Straipsnyje atsispindi popkultūros tyrimų tendencijos, šiuo metu taikomos analizės prieigos, todėl jis yra vertingas šiam rinkiniui, kuriame analizuojamos grupės oponuoja kultūros standartams. Originalus yra Gintauto Mažeikio straipsnis, skirtas netikėtai novatoriškai temai, kurią autorius pavadino ekonomikos subkultūrizacija. Straipsnyje pateikiama daug įdomių filosofinių bei antropologinių įžvalgų, bandančių išskirti ir paaiškinti subkultūrinius dabarties 8 9 ekonomikos reiškinius.

Buivydo, E. Ramanauskaitės ir J. Vaišnio straipsnius priskirtume subkultūrinių grupių dinamikos tyrinėjimų krypčiai. Vaišnio iniciatyva subkultūrinių grupių tyrimams pradėta taikyti dinaminių sistemų teorijos prieiga, kur pateikiamas naujas sistemos apibūdinimas, suteikiantis galimybę tyrėjui laisvai rinktis tyrinėjamą sistemą taip, kaip jis mato, suvokia ir nori interpretuoti socialinį reiškinį.

Pasirinktos funkcijos suteikia galimybę natūraliai ir daugiaplaniškai aprašyti tiriamą reiškinį, laikantis aprašymo logikos ir nuoseklumo.

la greitasis pažintys groupon

Atvejo studijos Šioje dalyje spausdinami tyrinėjimai, kurių autoriai pateikia išsamią tiriamos grupės analizę, grindžiamą stebėjimų duomenimis, arba analizuoja pasirinktą sąvoką, gilina teorinį diskursą, tyrinėdami aktualų socialinį reiškinį. Rasa Indriliūnaitė pateikia Kauno miesto benamių, buvusių nuteistųjų subgrupės tyrimą, siedama jį su kriminalinės subkultūros kontekstu.

Straipsnyje analizuojamas šių benamių gyvenimo būdas, jų patirtys, jų integracijos į visuomenę problemos, susijusios su neigiamu visuomenės požiūriu.

Reda Šatūnienė lygina Lietuvos ir Vakarų pankų vertybes, ideologijas bei saviraiškas. Kitokio pobūdžio yra Jānio Priede darbas, kuriame susiejama religijotyros bei socialinių tyrimų metodika ir problematika: pateiktos skirtingų Rericho pasekėjų grupių Latvijoje tyrimų išvados, aptariamos grupėse kylančios tautinio ir kultūrinio tapatumo problemos, šios grupės lyginamos su pagoniškos pasaulėžiūros dievturiais.

Neringa Valaitytė siekia atskleisti metalistų subkultūros struktūrą ir vertybes, analizuodama jų laikraštėlius, vadinamus zinais. Aurelija Drevel pateikia interneto bendruomenės tyrimą, kuriam autorė originaliai taiko stebėjimo dalyvaujant interneto svetainėse bei žaidimuose metodą.

Straipsnyje atskleidžiamas virtualaus bendravimo originalumas, skirtumai nuo įprasto bendravimo grupėje, analizuojamas virtualios bendruomenės dalyvių elgesys, bendravimo poveikiai. Marijos Miselytės straipsnis Jaunimo subkultūrų moralinių sprendimų kompetencijos ypatumai yra originalus subkultūrinių grupių tyrimams taikomu metodu.

Naujausi skelbimai

Autorė bando taikyti Georgo Lind o moralinių sprendimų testą gotų ir skustagalvių grupių nariams. Straipsnyje keliama mintis, jog moraliniai sprendimai yra reikšmingas jaunimo subkultūrinių grupių formavimosi faktorius. Etnografiniai tyrimai Šioje dalyje spausdinami straipsniai, kurių autoriai pateikia konceptualiai susistemintus tyrimų duomenis, surinktus jų atliktuose grupės lauko tyrimuose.

Tokio 9 10 Grupės ir aplinkos 1 pobūdžio tekstai pasižymi gausia empirine medžiaga ir skaitytojui atskleidžia natūralias grupių narių perteiktas vertybes, pasaulėžiūras, bendravimą grupėje ir su aplinka, saviraišką, jų narių keliamas problemas. Donata Petružytė perteikia Kariotiškių sąvartyno gyventojų buities ir bendravimo ypatumus, aprašo jų subkultūrinio gyvenimo bruožus. Straipsnyje parodoma žmonių buitis, jų darbo pobūdis, bendravimas, santykiai su aplinka.

la greitasis pažintys groupon

Eglės Žibinskaitės analizuojama sporto subkultūra Lietuvoje dar gana retai nagrinėjama. Žibinskaitės VDU merginų krepšinio komandos žaidėjos ir Etnologijos katedros bakalaurės etnografinis darbas įdomus ne tik dėl temos naujumo. Straipsnio autorės tekste matyti bandymas kalbėti apie universiteto bendruomenės vertybes, tarp kurių vieną svarbesnių vietų turėtų užimti sportas.

Agnė Petrusevičiūtė tyrinėjo metalo muzikos subkultūrinę bendruomenę. Remdamasi stebėjimų bei dalyvių pateiktais duomenimis, autorė aprašo keturis pagrindinius metalo muziką apibūdinančius elementus: muziką, įvaizdį, pasaulėžiūrą ir gyvenimo būdą. Šis straipsnis suteiks daug naudingos informacijos tiems, kurie iki šiol nepažįsta metalistų subkultūros ir nori įgyti apie ją žinių.

  1. Honkongas yra Visas Honkongo aprašymas.
  2. STUDIJOS ŠIUOLAIKINĖJE VISUOMENĖJE STUDIES IN MODERN SOCIETY - PDF Free Download
  3. Visas Honkongo aprašymas. Honkongas yra
  4. Essay - Term Paper
  5. GRUPĖS IR APLINKOS GROUPS AND ENVIRONMENTS - PDF Free Download
  6. (PDF) Servitised experiences | Jannis Angelis - mamamija.lt
  7. Pažinčių svetainė undinė
  8. Žemėlapis ▷ ➡️ Creative Stop ▷ ➡️

Šiame leidinyje ir ateityje bus spausdinami įvairių mokslo krypčių autorių tekstai, analizuojantys mažąsias visuomenės grupes. Jis atviras skirtingiems metodologiniams požiūriams, tarpdisciplininiams ieškojimams. Tikimės, kad leidinys Grupės ir aplinkos bus naudingas ir patrauklus ne tik akademiniams skaitytojams, bet ir socialinio darbo, kultūros, švietimo darbuotojams.

Rėmėjai Pasinaudojus proga norėtųsi padėkoti ES struktūriniams fondams jų valdybai prie Lietuvos švietimo ir mokslo ministerijoskurių lėšomis buvo surengti seminarai ir konferencija Visuomenė ir gyvenimo stiliai: savi ir nesvetimitaip pat išleista pirmoji šios serijos knyga.

Projekto metu buvo surengti akademiniai kultūriniai forumai, kuriuose turėjo galimybę bendrauti ir pasidalyti žiniomis tyrėjai, subkultūrinių grupių ir plačiosios visuomenės atstovai. Tokios patirtys padeda vieniems kitus pažinti ir ugdyti tarpusavio supratimą bei toleranciją.

la greitasis pažintys groupon

The issues involved are relevant for Lithuania and the entire post- Soviet region, where such research traditions have not yet formed. The objective for this series is to activate joint work by researchers who are studying the behaviours of different groups in different social environments as well as interdisciplinary studies that integrate methods used in the social sciences, humanities and the hard sciences.

la greitasis pažintys groupon

Groups and Environments: Research issues Most of the authors of this publication participated in the subcultural group research and studies projects initiated by the Centre for Cultural Studies, Faculty of Humanities of Vytautas Magnus University. This is where the research issues were formulated. Processes of community and cultural fragmentation are related to growing social tensions caused by differing values, outlooks, ideologies, ethnic customs and religious faiths.

Such process are accelerated by the more and more active migrations in the new areas of the European Union as well as the more and more intensive interactions especially communications via Internet, which provides new information contributing to changes in the standards for relationships and cultural expressions. As individuals and groups pažinčių svetainė žydras with environments, conditions form for new types of social powers which prompt discoveries of new social and cultural assemblages microgroups or even social movements.

The view taken here on the present culture of post-soviet countries, including Lithuania, is that it is a heterogeneous making within which interacting groups of individuals form, act, disappear and reappear anew. They interact via networks and do not form stable, long-lasting communities, whereas others are the opposite; they gather in stable groups of like-minded persons who offer spiritual and physical security.

It is natural to consider that the need of individuals to associate with persons who think similarly is a factor characterising a society. What the researchers are attempting to understand are how, under what circumstances and what kinds of community groups form as well as how they act and transform from one into another, how la greitasis pažintys groupon external social environment influences a group s members, how they interact with other groups, how they make decisions and what sorts of identity models and subcultural lifestyles are forming.

As more and more tensions arise in a community interethnic, interracial, interreligious conflicts not only do lifestyle subcultural groups form but also groups that are threatening la greitasis pažintys groupon society whose behaviours are not always easy to foresee.

For resolving issues in researching group behaviour, it is helpful to make use of the latest achievements in the social and natural sciences, perform long term empirical research, accumulate information, then systematise and compare the information in the search for the originalities and consistencies in the behaviours of individuals and groups. As society changes, such issues do not lose their relevancy; new ones constantly supplement them.

Authors and structure of the collection The articles in this collection are by experienced and by young researchers written over the course of participation in the research projects, some for doctoral studies and some on the bases of masters and bachelors theses. The first issue publishes works by authors from Lithuania and Latvia. The articles of this collection are grouped into three parts. The first part, Theory and Methodology, is for articles on these topics.

The second, Case Studies, prints research studies including the author s thorough analysis of a group under study that is substantiated by data from observations or a selected concept which deepens 12 13 a theoretical discourse while investigating an actual social manifestation. The third, Ethnographic Research, prints la greitasis pažintys groupon articles whose authors submit conceptually systematised research data gathered from their studied groups during their field research.

The future publications of this series will also carry works by authors from various academic fields analysing small societal groups and manifestations of popular culture. The collection is open to different methodological viewpoints and interdisciplinary pursuits. It is hoped this collection of academic studies will prove useful and engaging not only for academic readers but for those engaged in social work, culture and education. Acknowledgements We take this opportunity to extend our gratitude for the EU s structural funds and to their directorate at the Ministry of Greitis pažintys davao city and Science of Lithuania.

Due to their funding, it was possible to hold seminars and the conference, Society and Lifestyles: Our Own not Foreign, as well as to publish the first in this series of periodicals. Over the course of the project, academic cultural forums were arranged which provided the opportunity for researchers and members of subcultural groups and the broader society to interact and share news.

Such experiences help people to get to know one another and foster mutual understanding and tolerance.

Jaronio nuotrauka 16 17 Jūratė Černevičiūtė Vilniaus Gedimino technikos universitetas Vytauto Didžiojo universitetas ISSN Grupės ir aplinkos: Tapatumo kūrimas populiariojoje kultūroje Santrauka Straipsnyje apžvelgiama socialinių mokslų ir kultūros teorijų tapatumo apibrėžimo problematika.

Analizuojamas tapatumo kūrimas populiariosios kultūros televizijos, reklamos, populiarių žurnalų, knygų tekstuose ir jų panaudojimas tapatumui kurti.

Vertinama diskusija apie populiariosios kultūros tekstų, platinamų masinėse medijose, pobūdį: jis yra pasyvus arba aktyvus ir kūrybingas. Taigi populiarioji kultūra siūlo ne tik tam tikrą tapatumo įvaizdį, bet ir gyvenimo stilių kaip jau paruoštą šabloną tapatumo naratyvams konstruoti.

Tai skatina nuolat pervertinti savojo aš tapatumus ir drauge plečia tapatumų įvairovę. Raktiniai žodžiai: tapatumas, populiarioji kultūra, vartojimas, medijų poveikis, naratyvai, gyvenimo stiliai, idealusis aš.

Įvadas Tapatumo problema jau seniai domina populiariosios ir vartotojiškos kultūros tyrinėtojus: vieni pirmųjų šią temą pradėjo gvildenti Frankfurto mokyklos masinės sociologijos atstovai. Plačiausiai ši tema analizuojama kultūros studijų įvade, kur iš naujo pažvelgta į tapatumo kūrimo procesus ir kultūros taip pat populiariosios vaidmenį individams bei jų grupėms. Šiuolaikinės postmoderniosios sociologijos teorijos, veikiamos Anthony o Giddenso idėjų, analizuoja populiariosios ir medijų kultūros įtaką, remiasi tapatumo konstravimo arba tapatumo naratyvo idėja, kuri grindžiama prielaida, kad populiarioji ir medijų kultūra yra tas neišsemiamas kultūrinių išteklių repertuaras, kuriuo individai tiesiogiai arba netiesiogiai naudojasi kurdami savąjį tapatumą.

Mokslininkai, tyrinėjantys populiariosios kultūros poveikį tapatumui, diskutuoja, ar populiariosios kultūros ir medijų kultūros siūlomi simboliniai ištekliai yra pasisavinami pasyviai arba aktyviai kūrybiškai juos perdirbantar tie ištekliai yra perdirbami visiškai laisvai arba remiamasi populiariosios kultūros naudojamais šablonais, gyvenimo stiliaus pavyzdžiais ar naratyvais, kurie naudojami kaip savotiškas rėmas tapatumui kurti.

  • Teigiami pažintys teiginius
  • Vegetarų pažintys sydney

Iš esmės tapatumas yra neapčiuopiamas, nes jis sudaro abstrakčią visumą. Skirtinguose vaidmenyse gali būti pabrėžiamos vis kiti aspektai, todėl sakoma, kad individas turi daugiau nei vieną tapatumą, nors taip teigdami nurodome į bendros visumos sudedamąsias dalis Firat, Venkatesh, ; Fournier, Patys individai siekia ne vienovės Fournier,bet tam tikro nuoseklumo ir neprieštaringumo. Fragmentuoto tapatumo idėja remiasi faktu, kad žmonių tapatumai visų pirma socialiniai Craib,ir žmonės yra keliuose socialiniuose laukuose, visada blaškydamiesi ir neapsispręsdami, kurį tapatumą reikėtų pasirinkti.

Taip pat skaitykite

Kalbant apie tapatumą, nurodomi visuminiai agregatiniai ir ne tokie konkretūs lygmenys. Nors socialiniai tapatumai kinta, bet mano tapatumas pasilieka, nes jungia visus, kuriuos aš turėjau, turiu ir turėsiu Craib, 4. Tapatumas retai suprantamas kaip fiksuotas tai tarsi tęstinis, nuolat kuriamas projektas.

Viena iš priežasčių, kodėl tapatumas nėra fiksuotas, randama jo socialinėje prigimtyje. Tapatumo kūrimas yra nauja tema. Jis gali būti priskirtas arba pasirinktas, tačiau priskirtas tapatumas buvo paplitęs ankstesnėje visuomenėje. Šiuolaikinėje visuomenėje laikomasi nuomonės, kad tapatumai yra la greitasis pažintys groupon kuriami. Individo pasirinkimo veiksmas kartais lyginamas su tapatumo kūrimu McCracken, Tapatumo tyrimai tampa vis svarbesni, nes tapatumas siejasi su keliomis funkcijų rūšimis.

Mąstymas apie tapatumą padeda žmonėms suvokti save. Tai susiję su įsipareigojimais, vertybėmis, tikslais ir suteikia žmonių poelgiams tam tikro nuoseklumo, vientisumo ir harmonijos. Tapatumo suvokimas taip pat padeda individams jausti savikontrolę ir laisvą valią.

Jie supranta turį galią ir išsiugdo jausmą, kad pajėgia tirti kitas galimybes ir ateityje rinktis kitaip Adams, Teigiama, kad individas turi tris tapatumo rūšis Malhotra, Pirma rūšis yra realus arba aktualus tapatumas, kurį individas tiki turįs. Antra tapatumo rūšis gali būti įgyjama tik bendraujant su kitais tai yra socialinis aš. Individą galima suprasti kaip turintį daugelį šių socialinių tapatumų. Vis dėlto šis socialinis tapatumas gali būti suprantamas ir kaip kitų nuomonės apie individą apibendrinimas.