Greitai rungtynės greitasis pažintys melbourne.

Du visiškai nepažįstami katalikai gali žygiuoti į kryžiaus žygį ar rinkti pinigus ligoninės statybai, nes abu tiki, kad Dievas įsikūni­ jo žmogumi ir leidosi nukryžiuojamas, kad atpirktų mūsų nuodėmes. Kiekvienam iš mūsų intymi ir svarbi erdvė pateikiama iš pašaliečio prospektyvos. Masiniai suėmimai ir aukos m.

Over the course of the project, academic cultural forums were arranged which provided the opportunity for researchers and members of subcultural groups and the broader society to interact and share news. Such experiences help people to get to know one another and foster mutual understanding and tolerance. Jaronio nuotrauka 16 17 Jūratė Černevičiūtė Vilniaus Gedimino technikos universitetas Vytauto Didžiojo universitetas ISSN Grupės ir aplinkos: Tapatumo kūrimas populiariojoje kultūroje Santrauka Straipsnyje apžvelgiama socialinių mokslų ir kultūros teorijų tapatumo apibrėžimo problematika.

Analizuojamas tapatumo kūrimas populiariosios kultūros televizijos, reklamos, populiarių žurnalų, knygų tekstuose ir jų panaudojimas tapatumui kurti. Vertinama diskusija apie populiariosios kultūros tekstų, platinamų masinėse medijose, pobūdį: jis yra pasyvus arba aktyvus ir kūrybingas. Taigi populiarioji kultūra siūlo ne tik tam tikrą tapatumo įvaizdį, bet ir gyvenimo stilių kaip jau paruoštą šabloną tapatumo naratyvams konstruoti.

Tai skatina nuolat pervertinti savojo aš tapatumus ir drauge plečia tapatumų įvairovę. Raktiniai žodžiai: tapatumas, populiarioji kultūra, vartojimas, medijų poveikis, naratyvai, gyvenimo stiliai, idealusis aš. Įvadas Tapatumo problema jau seniai domina populiariosios ir vartotojiškos kultūros tyrinėtojus: vieni pirmųjų šią temą pradėjo gvildenti Frankfurto mokyklos masinės sociologijos atstovai.

 • Greitasis pažintys regina
 • Pažintys fox show 90s
 • Eiti ten, kur neša miestas Venecija.
 • Įspūdžiai – mamamija.lt
 • Britų vaikinai pažintys stilius
 • Kinija | AŽ Kelionės ir Mintys
 • Augustinas Žemaitis 13 komentarai Kinija — viena didžiausių pasaulio šalių, kurioje — ir vieni moderniausių pasaulio didmiesčių, ir kai kurios iš svarbiausių Žemėje gamtinių bei istorinių vietų.
 • Pertrauka nuo online dating

Plačiausiai ši tema analizuojama kultūros studijų įvade, kur iš naujo pažvelgta į tapatumo kūrimo procesus ir kultūros taip pat populiariosios vaidmenį individams bei jų grupėms. Šiuolaikinės postmoderniosios sociologijos teorijos, veikiamos Anthony o Giddenso idėjų, analizuoja populiariosios ir medijų kultūros įtaką, remiasi tapatumo konstravimo arba tapatumo naratyvo idėja, kuri grindžiama prielaida, kad populiarioji ir medijų kultūra yra tas neišsemiamas kultūrinių išteklių repertuaras, kuriuo individai tiesiogiai arba netiesiogiai naudojasi kurdami savąjį tapatumą.

Mokslininkai, tyrinėjantys populiariosios kultūros poveikį tapatumui, diskutuoja, ar populiariosios kultūros ir medijų kultūros siūlomi simboliniai ištekliai yra pasisavinami pasyviai arba aktyviai kūrybiškai juos perdirbantar tie ištekliai yra perdirbami visiškai laisvai arba remiamasi populiariosios kultūros naudojamais šablonais, gyvenimo stiliaus pavyzdžiais ar naratyvais, kurie naudojami kaip savotiškas rėmas tapatumui kurti.

 • Pažinčių komercinis
 • Atšaukimas internetas
 • Rimas Vaišnys Grupė kaip dinaminė sistema: nuo ko pradėti?
 • GRUPĖS IR APLINKOS GROUPS AND ENVIRONMENTS - PDF Free Download
 • Geras pažinčių idėjos nyc
 • Novakas Džokovičius
 • Jis yra tėvo serbų ir motinos Kroatų nusileidimas.
 • Russian dating daily mail

Iš esmės tapatumas yra neapčiuopiamas, nes jis sudaro abstrakčią visumą. Skirtinguose vaidmenyse gali būti pabrėžiamos vis kiti aspektai, todėl sakoma, kad individas turi daugiau nei vieną tapatumą, nors taip teigdami nurodome į bendros visumos sudedamąsias dalis Firat, Venkatesh, ; Fournier, Patys individai siekia ne vienovės Fournier,bet tam tikro nuoseklumo ir neprieštaringumo.

Fragmentuoto tapatumo idėja remiasi faktu, kad žmonių tapatumai visų pirma socialiniai Craib,ir žmonės yra keliuose socialiniuose laukuose, visada blaškydamiesi ir neapsispręsdami, kurį tapatumą reikėtų pasirinkti.

greitai rungtynės greitasis pažintys melbourne

Kalbant apie tapatumą, nurodomi visuminiai agregatiniai ir ne tokie konkretūs lygmenys. Nors socialiniai tapatumai kinta, bet mano tapatumas pasilieka, nes jungia visus, kuriuos aš turėjau, turiu ir turėsiu Craib, 4. Tapatumas retai suprantamas kaip fiksuotas tai tarsi tęstinis, nuolat kuriamas projektas.

Viena iš priežasčių, kodėl tapatumas nėra fiksuotas, randama jo socialinėje prigimtyje.

Kinijos gamta ir jos lankytinos vietos

Tapatumo kūrimas yra nauja tema. Jis gali būti priskirtas arba pasirinktas, tačiau priskirtas tapatumas buvo paplitęs ankstesnėje visuomenėje. Šiuolaikinėje visuomenėje laikomasi nuomonės, kad tapatumai yra nuolat kuriami. Individo pasirinkimo veiksmas kartais lyginamas su tapatumo kūrimu McCracken, Tapatumo tyrimai tampa vis svarbesni, nes tapatumas siejasi su keliomis funkcijų rūšimis.

Mąstymas apie tapatumą padeda žmonėms suvokti save. Tai susiję su įsipareigojimais, vertybėmis, tikslais ir suteikia žmonių poelgiams tam tikro nuoseklumo, vientisumo ir harmonijos. Tapatumo suvokimas taip pat padeda individams jausti savikontrolę ir laisvą valią.

Jie supranta turį galią ir išsiugdo jausmą, kad pajėgia tirti kitas galimybes ir ateityje rinktis kitaip Adams, Teigiama, kad individas turi tris tapatumo rūšis Malhotra, Pirma rūšis yra realus arba aktualus tapatumas, kurį individas tiki turįs. Antra tapatumo rūšis gali būti įgyjama tik bendraujant su kitais tai yra socialinis aš.

Individą galima suprasti kaip turintį daugelį šių socialinių tapatumų. Vis dėlto šis socialinis tapatumas gali būti suprantamas ir kaip kitų nuomonės apie individą apibendrinimas. Trečia tapatumo rūšis tapatumas, kurį individas labai norėtų turėti. Šis idealus tapatumas suprantamas kaip idealaus aš mentalinis paveikslas. Antra vertus, idealus tapatumas suteikia žmonėms aiškius gyvenimo tikslus, bet gali tapti daugelio socialinių problemų priežastimi, kai idealus ir realus tapatumas akivaizdžiai skiriasi.

Vartojimo teorijose idealus tapatumas laikomas labai svarbiu. Teigiama, kad perkami produktai daugiau pasako apie trokštamą, o ne realų tapatumą Schau, Gilly, Greitas dating flyer psd, kaip tam tikras kūrybinis brikoliažas, atsiduria tarp gyvenimo istorijos, kuri sudaro tapatumą, ir vartotojiško pasaulio įvaizdžių, pagal kurį tapatumai modeliuojami. Populiarioji kultūra ir vartojimas Postmoderniose socialinėse teorijose išskirtinis dėmesys tenka populiariajai kultūrai kaip tapatumo implozijos ir subjekto fragmentacijos saitui: televizinis aš apibūdinamas kaip elektroninis individas par excellence, kuris viską gauna iš medijų simuliakrų rinkos tapatumą spektaklio visuomenėje, milžinišką nuotaikų kaitą Kellner,gyvenimo stiliaus naratyvus ir pan.

Populiariosios kultūros formos televizijoje, reklamoje, įvairiausių žurnalų tekstuose ir fotografijose teikia įvaizdžius ir personažus, su kuriais galima susitapatinti ir mėgdžioti. Postmodernus tapatumas kuriamas kaip įvaizdis ar teatrališkas vaidmuo spektaklyje Kellner, Žaidžiantis tapatumą postmodernus subjektas žino, kaip vadovautis taisyklėmis ir scenarijumi, išsiskirti per žaidimus, sportą, seksualines, kūno priežiūros ir kitas veiklas, kad sulauktų kitų žaidėjų susižavėjimo ir pagarbos, patvirtinančių jo tapatumo pasiekimus.

Suartėjusi su populiariąja kultūra, vartotojiška kultūra siūlo didžiulį išteklių pasirinkimą kaip kurti tapatumą ir pasirodyti. Taip konstruojamas pasaulis, kuriame individas kviečiamas įsivaizduoti save veikiantį skirtingose aplinkose su įvairiais žmonėmis ir išgyvenantį keisčiausius potyrius.

Individo vertė, žavesys, patrauklumas tampa svarbesni nei tokios tradicinės charakterio savybės kaip pareiga, sunkus darbas greitai rungtynės greitasis pažintys melbourne taupumas. Tapatumas sąmoningai įpainiojamas į istorijas, kurios vartotojų vertinamos kaip nesuskaičiuojami, masiškai gaminami ir perkami daiktai. Jie įkūnija ne tiek reikšmes, kiek gyvybingus ir įtakingus įvaizdžius bei suteikia galimybę sąmoningai rinktis tarp daugelio kitų, galinčių tapti žaliava tapatumui lipdyti.

Vartotojai tai daro labai matomais būdais, suprasdami, kad jų įvaizdžiai darys įtaką kitiems Yannis, Tim, Per įvairius žurnalus, laikraščius, saviugdos vadovėlius populiariojoje kultūroje pasakojama daugybė tikroviškų istorijų bei siūloma gausybė patarimų kaip tobulinti save, savo kūną, seksualinį gyvenimą ir santykius su kitais. Populiariosios kultūros pasaulyje ieškoma naujovių, nuotykių ir rizikos: tiek greitai rungtynės greitasis pažintys melbourne kultūroje, tiek vartojimo sferoje tapatumo samprata yra dinamiška.

Viena svarbiausių populiariosios kultūros ir vartojimo sferos patrauklumo priežasčių yra ta, kad jos teikia daugiau galimybių individo tapatumui ir individualumo jausenai vystyti.

Šio naujo požiūrio atskaitos taškas yra troškimas plėtoti naują, į save nukreiptos individualybės jauseną. Individualybė tampa ne vienetinė, o pliu- 19 20 Grupės ir aplinkos 1 ralistinė. Vėlyvojoje modernybėje žmonių patyrimai fragmentiški, trumpalaikiai ir skirtingi: patyrimo įvairovė sąlygoja ir tapatumų įvairovę.

Vartotojiška ir populiarioji kultūra, postmodernizmas ir rinka glaudžiai susiję reiškiniai. Sėkminga televizijos, kaip fundamentalios verslo formos, plėtra parodė, kad esminė vartotojiškos kultūros veikla vizuali reklama yra labai svarbi.

Televizija tampa pagrindine institucija, kurdama reklamos kultūrą, didžiausią dėmesį sutelkdama į tai, kaip vizualiniai vaizdai naudojami prekiniams ženklams arba prekėms-ženklams kurti. Komercinė manipuliacija įvaizdžiais vyksta reklamuojant žiniasklaidą ir parodas, kasdienio urbanizuoto gyvenimo spektaklius ir pasirodymus Kellner, Tyrinėtojai pažymi: medijos patogios tuo, kad padeda pažinti žmones per istorijas ir pajusti bendrumo jausmą.

Net jei personažai netikri, jie paprastai sumanyti taip, kad būtų atpažinti. Kaip minėta, sociologijoje tvirtinama, kad savasties tapatumas yra tarsi konstrukcija tai, kuo mes linkę tikėti, kas padaro mūsų gyvenimą labiau toleruojamą ir suvokiamą.

Padėdami susikurti gyvenimo naratyvą, mes galime naudotis istorijomis iš literatūros ir populiariosios kultūros. Ar medijos iš tiesų įtakingos? Diskusija, prasidėjusi Geras slapyvardis online dating Adorno ir Frankfurto mokyklos kultūros industrijos kritikos laikais, šiandien vyksta tarp dviejų priešingų požiūrių: vienas jų, atstovaujamas T.

Adorno, teigia, kad medijų galia gyventojams milžiniška ir kenksminga. Kitas, atstovaujamas Johno Fiske ės, atremia, kad plačiosios masės yra įtakingesnės nei medijų kultūra. Frankfurto mokyklos kultūros industrijos kritika rėmėsi požiūriu, kad naujų masinės komunikacijos priemonių plėtra vis labiau integruoja kultūrą ir prekių gamybą, pramogų industriją ir intensyvėjantį komercinį laisvalaikį.

Anot Frankfurto mokyklos teoretikų, Amerikos kultūros industrija transformavo kultūrą iš išlaisvinančio kūrimo proceso į socialinės kontrolės instrumentą, manipuliuojančią jėgą, kuri blokuoja masių sąmoningumą, deformuoja individualumą ir asimiliuoja pasyvius jos gavėjus, paversdama juos homogeninėmis masėmis.

Šios transformacijos pasekmė racionalizuotas prekių gamybos procesas. Masinė kultūra suponuoja estetinį skurdą Adorno, Kultūros industrijos ideologija yra iškraipyta ir manipuliuojanti, persmelkta rinkos dominavimo ir prekinio fetišizmo.

Ji yra konformistinė ir stingdanti protą, verčianti pripažinti bendrą kapitalistinę tvarką. Kultūros industrijos įtaka yra tokia, kad prisitaikėliškumas gali pakeisti sąžiningumą.

Posūkis į konformizmą netoleruoja nukrypimų ar prieštaravimų, jokių esamos socialinės tvarkos alternatyvių vizijų. Ji sprendžia problemas tik regimai ne taip, kaip jos sprendžiamos tikroviškame pasaulyje.

Taip veikdama ji valdo masių protus. Tos masės, anot T. Adorno, tampa visiškai bejėgės. Galią turi kultūros industrija, nes jos produktai stiprina paklusnumą autoritetui ir kapitalistinės sistemos stabilumui.

Pasak T. Adorno, kultūros industrija veikia skatindama ir išnaudodama šiuolaikinės visuomenės narių ego silpnybes, jos įtaka pasireiškia gebėjimu formuoti regresyvią greitai rungtynės greitasis pažintys melbourne priklausomą, pasyvią, paklusniai vartojančią publiką ir taip išlaikyti kapitalizmo dominavimą Adorno, Fiske i auditorija yra įtakingesnė nei medijų kultūra.

Populiariosios kultūros tyrinėtojams gerai žinomose knygose Understanding Popular Culture ir Reading the Popular profesorius teigia, kad populiariąją kultūrą kuria žmonės, ji negaminama kultūros industrijose čia galima gaminti tik įvairioms gyventojų grupėms skirtą tekstų ir kultūros išteklių įvairovę, kurią jie naudoja arba atmeta toliau besitęsiančiame populiariosios kultūros kūrimo procese.

Gyventojų galia interpretuoti medijų tekstus ir lemti jų populiarumą smarkiai persveria medijų institucijų galimybes pasiųsti tam tikras žinutes arba ideologiją auditorijai. Anot jo, mes net negalime kalbėti apie liaudį arba auditoriją, nes egzistuoja ne vienintelė vartotojų auditorija, o tik skirtingos individų grupės su savo kintančiais skoniais ir socialine priklausomybe, kuri yra sudėtinga ir prieštaringa.

Kaip žinote, kiekvienas pardavėjas dirba teigiamų atsiliepimų. Mes bus padaryti taip greitai, kaip mes galime. Jei turite kitų klausimųprašome, prieš palikdami neigiamą atsiliepimą rašykite mums.

Sutemęs Rishikesh. Gatvėje skilnda skrudintų riešutų kvapas. Knibžda miestelio gyventojai, geriama įprastoji masala chai, bendraujama, ar tiesiog medituojama ant suoliukų, kur ne kur slampinėja atvykę ieškotojai, smalsuoliai. Šventyklose vakarinių maldų metas.

Sklinda smilkalų kvapas, užuodžiu jangą — miško kvapo masalą, juose jaučiamas įvairių prieskonių mišinys lainamono, kardamono, gvazdikėlių, santalo, masalos. Indijoje labai paplitusios dhupos.

pazintys :DD

Tai seniausias Indijos smilkalų pavadinimas. Šios kvapnios, paslaptingus aromatus skleidžiančios lazdelės, svarbi Indijos kultūros dalis, jų dvelksmą vakare gali užuosti visur: šalia gatvės pardavėjų vežimaičių, šilko parduotuovėlėse, šalia šventų Bodžio medžių.

Smilkalai tarsi nematomas rūkas apgaubia vakarėjantį miestą. Nusileidus saulei, šunys bėgioja gaujomis, karvės atvirkščiai, nurimsta ir suminga gatvėse. Kadangi skersgatviai neapšviesti reikia būti labai akylam, kad patamsy neužmintum kokiai šventai galiūnei ant uodegos. Pasigirsta varpelių garsai, murmėjimai, giedojimai, susilieja į egzotišką garsų ir kvapų raizgalynę.

Vakare miestelis šaukia dievus… Esu čia ir dabar, stengiuosi sugerti miesto kvapus, garsus, viską, ką matau aplinkui. Paskutinis vakaras. Išvykstame labai anksti ryte. Dar snaudžiančios gatvės. Einame tiltu, po kuriuo tamsoje raibuliuoja Ganga. Nepastebimai lėtinu žingsnius. Kiek keliautojų ėjo šiuo tiltu, kaip dabar einu juo aš.

Šie trys Kinijos didmiesčiai — patys svarbiausi Kinijoje ir visi verti dėmesio, bet kartu ir be galo skirtingi. Honkonge išsaugota gamta ir tradicijos, kuri kituose Kinijos miestuose jau būtų sunaikinta - pavyzdžiui, šis Tai O žvejų kaimas. Jau pusė visų pasaulio pastatų, aukštesnių nei metrų — Kinijoje! Ten — ir didžiausi prekybos centrai, ilgiausi tiltai, didžiausios aikštės. Visi Kinijos didmiesčiai be galo modernūs, spindintys įvairiausiomis šviesomis. Ir Kinijos miestai milžiniški: keliaudamas po Kiniją ne kartą lankysies miestuose, kurių pavadinimų negirdėjai, nors jie — Paryžiaus ar Londono dydžio.

Pudongo, Šanchajaus verslo rajono panorama. Dažnas miestas nuo fabrikų ir automobilių dūmų skendi smoge kai lankėmės Pekine4 iš 5 dienų Kinijos sostinė buvo padengta smogo. Kinai stengiasi: puošia ieško naujų pažinčių svetainėje spalvotais plieno tiltais, o pastatų fasadai tampa ekranais. Bet to nepakanka, kad miestai taptų turistiniais. Landžou, maždaug Varšuvos dydžio miestas Kinijos vakaruose.

Senoji Kinijos sostinė, konkuravusi su Roma ir garsėjanti galingiausia pasaulyje Viduramžių miesto siena bei Terakotine armija. Kinijos lošimų sostinė ir buvusi Portugalų kolonija, kur šalia — kazino spindesys ir europietiškos bažnyčios bei fortai.

Pauliaus bažnyčios griuvėsiai ir laiptai prie jų Makao. Kol kas atrastas tik Azijos turistų, šis naujas miestas įdomus savo gamtiniu reljefu, aukščių skirtumais, daugybe restoranų, gražiais tiltais. Nakčiai apšviestas būgnų bokštas Siane Nors dar išvysi skurdo, Kinijos didmiesčiuose jau jautiesi kaip Pirmajame pasaulyje.

Svarbiausia, kad Kinijoje uždrausta imti iš užsieniečių brangiau, nei vietinių: todėl dažna Azijos praktika, kai tas pats bilietas užsieniečiui kainuoja dvigubai ar trigubai, Kinijoje netaikoma, o ir apgavikų greitai rungtynės greitasis pažintys melbourne net kai paimdavau prekę ar valgį nepažiūrėjęs kainos nemėgindavo apgauti.

Turistai fortografuoja McLaren automobilį prie Šanchajaus M50 meno rajono Viena, kas Kinijos didmiesčiuose dar skiriasi nuo Europos — greitasis pažintys forumas bendriems dalykams trūkumas.

Patriušusi laiptinė itin prabangiame apynaujame daugiabutyje Šanchajuje. O prieš metų Homo erectus, neandertaliečiai ir Homo sapiens protėviai ugnį jau kūreno kas­ dien. Nuo tada ji žmogui tapo patikimu šviesos ir šilumos šaltiniu, taip pat mirtinu ginklu, ginantis nuo sėlinančių liūtų. Įmanoma, kad neil­ gai trukus žmonės ėmė tyčia padeginėti apylinkes. Protingai valdoma ugnis neįžengiamus brūzgynus paversdavo puikiomis pievomis, kurio­ se knibždėte knibždėdavo medžiojamų žvėrių.

Be to, gaisrui užgesus, akmens amžiaus verslininkai galėdavo nesunkiai vaikščioti tarp smilks­ tančių kelmų ir rinkti apdegusius gyvūnus, riešutus ir gumbavaisius. Tačiau visų labiausiai ugnis pravertė gaminant maistą. Maistas, ku­ rio žmonės nesugeba suvirškinti natūraliu pavidalu - kviečiai, ryžiai ir bulvės, - mūsų valgiaraščio pagrindu tapo būtent dėl ugnies. Ji pa­ keisdavo ne tik chemines, bet ir biologines maisto savybes. Verdant ar kepant, žūdavo maiste esantys mikrobai ir parazitai.

Be to, žmonėms tapo daug lengviau sukramtyti ir virškinti nuo seno pamėgtus dalykus: vaisius, riešutus, vabzdžius ir maitą. Termiškai apdorotu maistu min­ tamiems žmonėms pasistiprinti visai dienai pakakdavo vienos valandos vaišių, o štai šimpanzės žalią maistą turėdavo kramtyti ištisas penkias valandas per parą. Ugnis leido žmonėms maitintis įvairesniais produktais, skirti ma­ žiau laiko mitybai ir išsiversti su smulkesniais dantimis bei trumpes­ niu žarnynu.

Kai kurie mokslininkai mano, kad žmogaus žarnynas sutrumpėjo ir smegenys išaugo kaip tik dėl to, kad jis pradėjo gamintis maistą ant ugnies.

Kadangi tiek ilgas žarnynas, tiek didžiulės smegenys reikalauja didžiulių energijos sąnaudų, jiedu yra sunkiai suderinami. Žmogui ėmus gamintis maistą ant ugnies, jo žarnynas sutrumpėjo ir atsilaisvino daugybė energijos - taip atsirado sąlygos milžiniškoms ne­ andertaliečių ir sapiens smegenims.

Bemaž visi gyvūnai yra priklausomi nuo savo kūno galimybių: raumenų jėgos, 20 Sa p i e n s dantų dydžio, sparnų platumo. Nors ir sugebėdami įkinkyti vėjus ir sroves, jie nemoka valdyti šių gamtos galių ir visada lieka apriboti savo fizinės struktūros. Pavyzdžiui, norėdamas pakilti aukštyn, erelis atpa­ žįsta kylančias šilto oro sroves, išskleidžia milžiniškus sparnus ir leidžia karštam orui skraidinti jį į viršų. Vis greitai rungtynės greitasis pažintys melbourne jis nepajėgus sužadinti šių oro srautų, o jų keliamoji galia visad liks griežtai proporcinga erelio sparnų ilgiui.

Prisijaukinę ugnį žmonės užvaldė paklusnią ir potencialiai beribę galią. Skirtingai nei ereliai, jie patys galėjo rinktis, kada ir kur įžieb­ ti ugnį, ilgainiui išmoko panaudoti ją patiems įvairiausiems tikslams. Visų svarbiausia, ugnies galios neribojo žmogaus kūno forma, struktū­ ra ar pajėgumas. Niekieno nepadedama titnagu ar nuodėguliu apsigin­ klavusi moteris per keletą valandų galėjo pelenais paversti didžiausią mišką.

Eiti ten, kur neša miestas Venecija. Pokalbis su vaikštūne Kristina Janušaite-Valleri

Draugystė su ugnimi buvo ateities įvykių pranašas. Tiesa, dabar žmonės jau žinojo, kaip nubaidyti liūtus, susišildyti šaltomis naktimis ir retkarčiais supleškinti mišką. Tačiau, bendrai paėmus, iš viso tebuvo koks milijonas žmonių, gyvenančių tarp Indonezijos salyno ir Pirėnų pusiasalio, - mažytis taš­ kelis ekologinio radaro parodymuose.

Mūsų pačių rūšis, Homo sapiens, jau buvo užkopusi ant pasaulio scenos, tačiau kol kas rūpinosi vien savo išlikimu Afrikos užkampyje. Tiksliai nežinome, kur ir kada gyvūnai, kuriuos jau galima įvardyti kaip Homo sapiens, išsivystė iš ankstesnių žmonių, bet dauguma moks­ lininkų sutinka, kad prieš metų Rytų Afrika jau buvo apgy­ venta sapiens, kurie atrodė visai kaip mes.

Jeigu vienas iš jų netikėtai atsidurtų šiuolaikiniame morge, vietinis patologas nepastebėtų jokių keistų jo bruožų. Ugnis apdovanojo juos smulkesniais dantimis ir žan­ dikauliais, o jų smegenys buvo tokio pat dydžio kaip mūsų. Mokslininkai taip pat sutaria, kad prieš 70 metų sapiens iš Rytų Afrikos pasklido po Arabijos pusiasalį, o iš ten netruko užtvindyti viso Eurazijos sausumos masyvo.

Visiškai nereikšmi ngas gyv ūna s 21 Kai Homo sapiens persikėlė į Arabiją, didžioji Eurazijos dalis jau buvo apgyventa kitų žmonių rūšių. Kas nutiko joms? Egzistuoja dvi prieštaringos teorijos. Hibridizacijos [interbreeding] teorija pasakoja mums, kad skirtingi žmonės jautė lytinį potraukį, poravosi ir susimai­ šė. Plisdami po pasaulį imigrantai iš Afrikos kryžminosi su vietiniais žmonėmis ir šiandieniniai žmonės yra šios hibridizacijos rezultatas. Antai pasiekę Vidurio Rytus ir Europą, jie sutiko neandertaliečius.

Šie buvo raumeningesni už sapiens, turėjo didesnes smegenis ir buvo geriau prisitaikę prie šalto klimato. Naudojo įrankius ir ugnį, gerai me­ džiojo ir, kiek galima spręsti, rūpinosi ligoniais bei paliegėliais.

Archeo­ logai yra radę kaulų neandertaliečių, kurie daug metų gyveno, kanki­ nami rimtų fizinių trūkumų, o tai liudija, kad giminaičiai juos prižiūrė­ jo.

Neandertaliečiai karikatūrose dažnai vaizduojami kaip nuožmūs ir buki urviniai žmonės, tačiau naujausių tyrimų duomenys sako ką kita. greitai rungtynės greitasis pažintys melbourne

Panašūs produktai

Pagal hibridizacijos teoriją, atvykę į neandertaliečių kraštą sapiens kryžminosi su čiabuviais, kol šios dvi populiacijos susiliejo. Jei ši teori­ ja teisinga, dabartiniai Eurazijos gyventojai nėra grynakraujai sapiens.

greitai rungtynės greitasis pažintys melbourne

Jie - sapiens ir neandertaliečių mišinys. O pasiekę Rytų Aziją sapiens susikryžmino su vietiniais Homo erectus, tad kinai ir korėjiečiai yra sapiens ir erectus mišinys. Pasak šios teorijos, sapiens ir kitų žmonių anato­ mija smarkiai skyrėsi, labai tikėtina, kad nesutapo ir jų poravimosi greitai rungtynės greitasis pažintys melbourne, netgi kūno kvapas.

Tad seksualiai jie turėjo labai menkai vienas kitą dominti. Net jeigu neandertalietis Romeo ir sapiens Džuljeta būtų įsimylėję, jų palikuonys vaikų susilaukti negalėtų, nes šias dvi populiacijas tuo metu jau skyrė neįveikiama genetinė praraja. Jos buvo visiškai skirtingos, o neandertaliečiams išmirus, visiems laikams pražuvo ir jų genai. Laikantis šio pažintys kipras nikosija, sapiens ankstesnių žmonių populiacijas pakeitė nesusimaišydamas su jomis.

Jei tokia ir yra tiesa, visi šiuolaikiniai žmonės yra kilę iš Rytų Afrikos, o mūsų giminystės linija prasidėjo prieš 70 metų. Žvelgiant iš evoliucijos taško, 70 metų - santykinai trumpas laiko tarpas.

Jeigu pakeitimo te­ orija teisinga, visų dabar gyvenančių žmonių genetinis bagažas maž­ daug vienodas, o visi rasiniai skirtumai nevaidina jokio svarbesnio vaidmens. Jeigu teisinga hibridizacijos teorija, afrikiečiai, europiečiai ir azijiečiai greičiausiai turi skirtingų genų, paveldėtų iš populiacijų, gy­ venusių prieš šimtus tūkstančių metų.

Šis požiūris būtų politinė bom­ ba ir paskatintų rutuliotis sprogioms rasinėms teorijoms. Pastaraisiais dešimtmečiais žmogaus evoliuciją įprasta aiškinti pa­ keitimo teorija. Ją tvirčiau parėmė archeologinių kasinėjimų duome­ nys, be to, ji buvo politiškai teisingesnė tvirtindami, kad šiuolaikinių žmonių populiacijos labai skiriasi genetiškai, mokslininkai neišven­ giamai atvožtų rasistinių nuotaikų Pandoros skrynią, o to jie anaiptol netroško.

Grėsmė šios teorijos viešpatavimui iškilo m. Iš suak­ menėjusių iškasenų genetikai surinko pakankamai nepaliestos nean­ dertaliečių DNR, kad galėtų palyginti ją su dabartinių žmonių DNR. Rezultatai mokslininkų bendruomenę apstulbino.

Paaiškėjo, kad šiuolaikiniai žmonės, gyvenantys Vidurio Rytuose ir Europoje, turi proc. Šis skaičius nėra labai didelis, bet reikšmingas. Ne mažiau mokslininkai nustebo po keleto mėnesių, kai buvo ištirta DNR, išgauta iš suakmenėjusio denisoviečio piršto.

Rezultatai parodė, kad bemaž 6 proc. Visiškai nereikšmi ngas g yv ūna s 23 3. Hipotetinė neandertaliečių vaiko rekonstrukcija.

Pavyzdžiai. Empirical data

Genetiniai duomenys sako, kad bent jau dalis neandertaliečių galėjo turėti šviesią odą ir plaukus. Jeigu šiais rezultatais galima tikėti - atminkime, kad toliau vykdo­ mi tyrimai gali patvirtinti arba pakeisti šias išvadas, - hibridizacijos teorijos šalininkai bent jau iš dalies yra teisūs. Tačiau tai anaiptol ne­ reiškia, kad pakeitimo teorija yra visiškai klaidinga.

Kadangi neander­ taliečiai ir denisoviečiai labai nedaug prisidėjo prie šiuolaikinio žmo­ gaus genomo, teigti, kad sapiens susiliejo su kitomis žmonių rūšimis, yra labai sunku.

greitai rungtynės greitasis pažintys melbourne

Nors pirmieji nuo antrųjų skyrėsi ne tiek daug, kad negalėtų turėti palikuonių, tų skirtumų pakako, kad tokie jų ryšiai būtų labai reti. Kaip tada paaiškinti biologinę sapiens, neandertaliečių ir denisoviečių giminystę? Aiškus daiktas, kad jie nebuvo visiškai skirtingos rūšys, kokios yra arkliai ir asilai.

Kita vertus, nebuvo jie atskiros tos pačios rū­ šies populiacijos, kaip, tarkime, buldogai ir spanieliai. Biologinė tikro­ vė nėra vien juoda ir balta. Taip pat yra pilkų sričių, kurios ne mažiau svarbios.

Bet kurios dvi rūšys, išsivysčiusios iš bendro protėvio, pavyz­ džiui, arkliai ir asilai, kažkada buvo tik dvi tos pačios rūšies populia­ cijos, kokie dabar yra buldogai ir spanieliai.

GRUPĖS IR APLINKOS GROUPS AND ENVIRONMENTS

Neabejotinai, turėjo būti tam tikras laiko tarpsnis, kai tos dvi populiacijos ganėtinai skyrėsi, bet vis dar galėjo lytiškai santykiauti ir susilaukti vaisingų palikuonių.

Tačiau dar viena mutacija nutraukė paskutinius rišančius saitus ir taip populiacijos pasuko atskirais evoliucijos keliais. Atrodo, kad tą paribio tašką sapiens, neandertaliečiai ir denisoviečiai pasiekė maždaug prieš 50 metų. Jie nebepriklausė tai pačiai rūšiai, nors kol kas negalėjai jų vadinti ir visiškai atskiromis rūšimis.

Kaip su­ žinosime skaitydami kitą skyrių, sapiens tuo metu nuo neandertaliečių ir denisoviečių labai skyrėsi ne tik genetiniu kodu bei fiziniais bruožais, 24 Sa p i e n s bet ir savo pažintiniais bei socialiniais gebėjimais, nors, iš visko spren­ džiant, retais atvejais sapiens pažintys apps australija neandertalietis galėjo susilaukti vaisin­ gų palikuonių. Taigi populiacijos nesusiliejo, tačiau keletui atsitiktinių neandertaliečių genų pavyko įšokti į greitąjį sapiens traukinį.

Juk būtų išties keista ir net baugu manyti, kad mes, sapiens, kadaise galėjome lytiškai santykiauti su kitos rūšies gyvūnais ir sulaukti su jais vaikų. Jeigu neandertaliečiai, denisoviečiai ir kitos žmonių rūšys nesusi­ liejo su sapiens, kyla klausimas, kodėl jos išnyko?

Viena iš galimybių tokia: Homo sapiens juos tiesiog išstūmė. Įsivaizduokite sapiens bandą, pasiekusią kokį nors Balkanų pusiasalio slėnį, kur šimtus tūkstančių metų gyveno neandertaliečiai.

Atvykėliai pradėjo medžioti elnius, rinkti riešutus ir uogas, kuo nuo seno maitinosi ir neandertaliečiai.

greitai rungtynės greitasis pažintys melbourne

Pranašesni įrankiai ir socialiniai įgūdžiai padėjo sapiens medžioti bei rinkti sėkmingiau - dėl to jie dauginosi ir plito. Ne tokiems išradin­ giems neandertaliečiams pramisti darėsi vis sunkiau. Jų populiacija nyko, pamažu jie visiškai išmirė, išskyrus vieną kitą, prisijungusį prie kaimynystėje gyvenusių sapiens. Galima ir kitokia versija: varžantis dėl išteklių įsiplieskė smurtas, prasidėjo genocidas.

Juk sapiens, reikia pripažinti, nepasižymi didžiule tolerancija. Net šiais laikais užteko gana nežymių odos spalvos, tarmės ar religijos skirtumų, kad viena sapiens grupė užsimotų išnaikinti kitą. Kaip tada galime tikėtis, kad senieji sapiens daug pakančiau elgėsi su visiškai kita žmonių rūšimi?

Kinijos miestai – gigantiški ir modernūs

Visai įmanoma, kad sapiens susidūrus su neandertaliečiais prasidėjo pirmoji ir pati reikšmingiausia etninio valy­ mo kampanija istorijoje. Įsivaizduokite, kaip viskas būtų vykę, jeigu drauge su Homo sapiens būtų išlikę ir neandertaliečiai bei denisoviečiai.

Kokios kultūros, visuo­ menės ir politinės struktūros būtų iškilusios pasaulyje, kuriame koeg­ zistuoja skirtingos žmonių rūšys? Kaip, pavyzdžiui, būtų vystęsi religi­ jos?

Įdomu, ar Pradžios knyga būtų paskelbusi, kad neandertaliečiai yra kilę iš Adomo ir Ievos, ar būtų Jėzus miręs už denisoviečių nuodėmes, o Koranas - palikęs vietų danguje doringiems visų rūšių žmonėms? Ar neandertaliečiams būtų leista tarnauti romėnų legionuose ir išsikeroju­ sioje Kinijos imperijos biurokratijoje? Ar Amerikos Nepriklausomybės deklaracijoje kaip savaime suprantama tiesa būtų atsispindėję tai, kad visi Homo genties nariai yra sukurti lygūs? Ar Karlas Marxas būtų ra­ ginęs susivienyti visų rūšių proletarus?

Visiškai nereikšmi ngas g yv ūn as 25 Per pastaruosius 10 metų Homo sapiens taip įprato prie min­ ties, kad jie - vienintelė žmonių rūšis, jog mums paprastai sunku net įsivaizduoti kitokią galimybę.

Tiesa, neturint brolių ir seserų lengviau laikyti save kūrinijos kulminacija ir svaičioti pažinčių svetainė stomatologams mus nuo likusios gy­ vūnų karalystės skiriančią bedugnę. Kai Charlesas Darwinas pareiškė, kad Homo sapiens tėra viena iš gyvūnų rūšių, žmonės labai pasipiktino.

greitai rungtynės greitasis pažintys melbourne

Netgi šiandien daug mūsų atsisako tuo tikėti. Ar laikytume save išskir­ tiniais, jeigu būtų išlikę neandertaliečiai? Galimas daiktas, kaip tik dėl to mūsų protėviai juos ir išnaikino. Jie buvo per daug panašūs į mus, kad to nepastebėtum, bet per daug skirtingi, kad pajėgtum toleruoti. Kalti sapiens ar ne, akivaizdu, kad jiems atvykus į naujas teritorijas vietinės populiacijos netrukus išnyko.