Ateistas pažintys žydų mergaitė

Tačiau, antra vertus, tas pats ribojimasis tik konkrečiais pavyzdžiais savaime riboja ir knygos reikšmę, paties autoriaus žodžiais, "suvokti mūsų tautos, ypač mūsų šviesuomenės religinei psichologijai". Ėmiau suprasti, kad, nepaisant to, jog tikėjimas ten yra draudžiamas, stačiatikių Bažnyčia egzistuoja. O tokie lenkų veikėjai, kaip R. Mokėsi užsienyje, vėliau dėstė Telšių kunigų seminarijoje. Mūsų dvasinis kreditas yra labai didelis, bet jis su kiekviena diena senka. Bet su praeitimi neverta ginčytis, geriau pakeisti požiūrį juokiasi.

Dailininko Antano Rimanto Šakalio sukurtas suvenyrinis vokas. Ūkininkų žudymas — kova dėl demokratijos? Truputis šviesos tamsioje istorijoje Buvę F. Brancovskajos bendrininkai paneigia Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro išvedžiojimus. Pirmyn, draugai! O jos būsimasis vyras M. Pietų, Vidurio ir Rytų Lietuvos dalyse vyksiančiose pratybose dalyvaus apie 5,3 tūkst. Be to, pasak Krašto apsaugos ministerijos pranešimo, pratybose "Geležinis vilkas " pirmą kartą vienu metu treniruosis ir dviejų Lietuvos kariuomenės Mechanizuotosios pėstininkų brigados "Geležinis Vilkas" ir Motorizuotosios pėstininkų brigados "Žemaitija" štabai.

Kariai planuos ir organizuos gynybines ir puolamąsias operacijas tarptautinėms batalionų ateistas pažintys žydų mergaitė grupėms, kurios veiks apgyvendintoje vietovėje, bus gerinama tarpusavio sąveika su sąjungininkais. Taip pat pratybų "Geležinis vilkas " metu pratybų dalyviai treniruosis veikti kartu su NATO padaliniais, atvykstančiais iš Lenkijos, - taip bus siekiama sujungti pajėgas Suvalkų ruože.

Įmonės aktyviai teikia pelno mokesčio deklaracijas: liko trys dienos Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos toliau — VMI informuoja, kad Lietuvos juridiniai asmenys, užsienio vienetų nuolatinės buveinės, kurių mokestinis laikotarpis sutampa su kalendoriniais metais, pelno mokesčio deklaracijas turi pateikti ir jose apskaičiuotą pelno mokestį sumokėti iki birželio 15 d. Daugiau kaip 77 tūkst. Praėjusiais metais deklaracijas VMI pateikė virš tūkst.

Prėjusiais metais m. Prognozuojama, kad šiemet į valstybės biudžetą bus surinkta per mln. VMI primena, kad pelno mokesčio deklaracijas turi pateikti pelno siekiantys Lietuvos juridiniai asmenys, nuolatinėmis buveinėmis laikomi užsienio bankų filialai ir kitos nuolatinės buveinės, taip pat pelno nesiekiančios organizacijos.

Svarbu atkreipti dėmesį, kad tais atvejais, kai metinėje pelno mokesčio deklaracijoje apskaičiuota pelno mokesčio suma viršija už mokestinį laikotarpį sumokėtą avansinio pelno mokesčio sumą, į valstybės biudžetą mokesčių mokėtojai turi sumokėti tik skirtumą.

VMI informuoja, kad pelno nesiekiantys vienetai gali būti laikinai atleisti nuo Metinės pelno mokesčio deklaracijos pateikimo, tačiau turi nepamiršti pateikti prašymo VMI. Tai lengviausia padaryti e. VMI primena, kad kad savarankiškai aktualią informaciją mokesčių klausimais, seminarų dalijamąją medžiagą, paaiškinimus ir komentarus galima rasti adresu www.

Telefonu suteikta konsultacija yra lygiavertė rašytinei, nes pokalbiai yra įrašomi bei saugomi 5 metus. Lietuvos istorijos akcentai m. Prezidento pareigas pradėjo eiti Steigiamojo Seimo pirmininkas Aleksandras Stulginskis.

ALKO TURINYS

Aukščiausioji Taryba - Atkuriamasis Seimas priėmė "Katalikų bažnyčios padėties Lietuvoje restitucijos aktą", teisiškai nutraukusį Bažnyčios persekiojimo, ignoravimo ir ateizmo laikotarpį. Lietuva tapo asocijuota Europos Sąjungoje nare. Adamkaus, o taip pat A. Po šio susitarimo ir prasidėjo atviras V. Tomaševskio, posovietinės jo aplinkos ir sąjungos su promaskvietiškais rusais rėmimas. Lietuvos valdžiai laiminant ir dėl savo neišmanymo į tą procesą aktyviai įsitraukė net Nepriklausomybės Akto signatarai.

Buvo patvirtinta išdavikiška Lietuvoje švietimo koncepcija, kad mokyklose su lenkų kalba mokymas turi būti susietas su Lenkijos istorija ir kultūra, dėl ko nelieka jokios galimybės live pažintys leidinys Lietuvos valstybės piliečių […].

Tomaševskis, tapęs europarlamentaru, savo pirmuoju ir pagrindiniu patarėju pasiskyrė buvusį KGB majorą, rusą Balakiną, gaunantį pensiją iš Maskvos[…]. Dažnai su juo žygiuoja Lenkijos ambasadoriai[…]. Tai, kad ir Lietuvos visuomenei trūksta gilesnio suvokimo, kas yra Lietuvos lenkas, tuo pasinaudoja ir lietuvių kiršintojai prieš lenkus, kaip ir šovinistai iš Lenkijos, skelbiantys kad lyg Vilniaus krašo lenkais įsivardinatieji yra lyg Lenkijos piliečiai, todėl ir Lenkiją privalanti jais rūpintis, kištis ir į Lietuvos vidaus reikalus bei į Rytų Lietuvos lenkų gyvenimą […].

Ir Valstybinė lietuvių kalbos komisija kaip ugnies vengia inicijuoti ir organizuoti lietuvių kalbos mokymą Lietuvos lenkų gyvenamose teritorijose, nesiima tyrimų ir istorikai, etnografai, nepakeičiami vadovėliai, viską tai paliekant daryti įsibrovėliams iš Lenkijos […]. Apie Atgimimo metais Vilniaus krašte susitelkusių atkuriamos nepriklausomos Lietuvos išdavikų agitaci­nę veiklą akad.

Sinkevičius, Vilniaus r. Čepulkovska …. Svarbiausias antilietuviš­kos veiklos ideologas iš pradžių buvo Ivanas Tichonovičius pasirašinėjęs — Jan Ciechanowiczatsikėlęs iš Gudijos, uolus ateistas, vėliau agitavęs už Lenkų šovinistų kortas, tik lenkiškas bažnyčias. Jos buvo kupinos neapykantos lietuvių tautai …. Pagal jį tikras lenkiškumas turįs būti pradėtas suvokti kaip antilietuviškumas, visos pastangos turinčios būti nukreiptos prieš Lietuvos nepriklausomybę.

Tos kalbos tiek įkaitin­davo klausytojus, jog pasigirsdavo balsų, kviečiančių naikinti lietuvius ir panašiai. Nenuostabu, kad po tokių susirinkimų jaunimas lenkų — A. Antai sufanatinti lenkai — Nemenčinės vidurinės mokyklos auklėtiniai — primušė mokinį lietuvį 10 29prie Papiškių kaimo buvo sumušti mišką sodinę gediminaičiai m.

Svarbu tai, kas yra tarp eilučių. Toje tyloje tarp natų gimsta muzika. Skaudžiai graži Vienatvė, norinti ištirpti ateistas pažintys žydų mergaitė kame, kas brangu. Ir paskutinę akimirką prieš iškeliaudamas žmogus pamato, iš kur ir kur jis atėjo, kas jį suformavo.

Visada stengiuosi pasėti sėklą, iš kurios vėliau ir išdygsta visas muzikinis medis. Su pagrindiniu herojumi atsiduriame skirtingose erdvėse, turinčiose savo ypatumus ir koloritą, ir tam būtina sukurti atskirą ir unikalią atmosferą. Stilistiškai muzikoje susipynė ir pseudoetniškumas, ir aliuzija į klasiką, džiazą, hiphopą, roką, elektroniką. Tačiau kaip pastovus tarytum vienatvės leittembrom spektaklį persmelkia violončelė. Kaip dažnai Strindbergą stato Ukrainoje? Deja, neteko girdėti apie Strindbergo pastatymus Ukrainoje.

Jūs pats vertėte kūrinį į ukrainiečių kalbą, kas buvo sunkiausia? Po ilgų ieškojimų man taip pat nepavyko atrasti vertimo. Akivaizdu, darbui man reikėjo vertimo, ir nedvejodamas pradėjau versti pats. Turėjau dvi pjesės versijas — anglų ir lietuvių kalbomis, galų gale padariau pažodinio vertimo egzempliorių, kuriame buvo po tris eilutes, ateistas pažintys žydų mergaitė — kita kalba.

Tai užtruko mėnesį. Versdamas, regis, žvilgtelėjau į šios puikios pjesės kūrimo aplinkybes. Kai labai užsidegi darbu, sunkumų tiesiog nepastebi. Seniai teatre nemačiau tokio nuoseklaus darbo: Jūs dalyvaujate kiekvienoje repeticijoje, atskirai dirbate su kiekvienu aktoriumi. Nuo ko tai priklauso? Darbo pradžioje, dar skaitant pjesę, gimė daug minčių ir idėjų, kuriomis pasidalinau su režisieriumi.

Jis pasidalijo savo idėjomis.

ateistas pažintys žydų mergaitė

Mes be galo daug kalbėjomės. Vėliau kiekvienas darėme savo — aš kūriau muziką, o jis repetavo kūrinį. Kai paprašiau parodyti jų nuveiktą darbą, buvo suorganizuota nedidelė pirmojo etapo peržiūra, po kurios supratau, kad netiks daugiau nei pusė to, ką buvau sukūręs. Ne todėl, kad tai bloga muzika, bet todėl, kad ją kūriau atsietai nuo viso proceso, kuriame dalyvavo gyvi žmonės, į spektaklio audinį įtraukdami tai, ko kartais negalima aptarti iš anksto.

Teatras yra bendras kūrybinis darbas. Žinoma, turi būti parengiamasis etapas, kuriame, perskaičius pjesę, formuojasi pagrindinis jausmas, kurį bandau paversti muzika ir kurį žiūrovas ateistas pažintys žydų mergaitė galėtų pasijausti taip, kaip aš.

Forma, kuria taptų muzikinė medžiaga. Dažnai atsitinka, kad pagrindinė muzikinė tema, arba net keletas temų, kyla iškart perskaičius pjesę. Galbūt ir pati pjesė lemia kai kurias žanro ypatybes. Bet visa tai turi būti nuolat tikrinama kartu su režisieriumi ir aktoriais tiesiogiai repeticijų metu.

O antra, aš visada stengiuosi nepraleisti progos ko nors išmokti. Iš Vaitkaus galima daug ko išmokti. Ir, žinoma, man įdomu stebėti puikaus menininko Jono Vaitkaus kūrybos procesą.

Muzikoje labai daug motyvų. Tai priklauso nuo visko — ir nuo Strindbergo, ir, žinoma, nuo režisieriaus sprendimo bei aktorių traktuotės, ir tikrai nuo mano viso to suvokimo, kuris apima ir supratimą, ir jausmą. Jūsų muzikoje skambės ir vargonai, ir violončelė, ir saksofonas, ir kompiuterinės kompiliacijos.

Nuo ko priklauso instrumentuotė?

Milijonierių greita pažintys Kazlų Rūda Lietuva

Nuo daugelio veiksnių. Instrumentas yra spalva, ir yra ne šiaip tembrinio garso, bet emocijos spalva. Be to, skirtingi vieno instrumento registrai gali turėti tiesiog priešingas išraiškos galimybes.

Todėl instrumentalumas tiesiogiai priklauso nuo emocijos ir jausmo, kurį šiuo metu noriu įkūnyti. Bet šis jausmas gali būti skirtingas: papildoma tam tikros scenos ar veikėjo savybė, arba priešingai, šešėlis, padedantis sukurti kontrastą ar daugiau gylio. Labai dažnai iš to vėliau atsiranda emocinis leittembras, persmelkiantis visą spektaklį.

Labai svarbu, kad šiame spektaklyje Jūs sekate paskui dramaturginę medžiagą, nes pastaruoju metu dominuoja muzika kaip atmosfera. O šiuo atveju ji — personažo dalis. Muzikos aukso amžius, deja, baigėsi.

ateistas pažintys žydų mergaitė

Ir tam aš tikrai nejaučiu nostalgijos. Tai tik faktas, kurį reikia suvokti ir judėti toliau. Pasaulyje yra daug muzikos, ir daug jos yra vidutinio lygio, dažnai muzika vadinama tai, kuo ji visai nėra, ir dėl viso to ji nuvertinama.

Ir dauguma žmonių net nežino vertingiausios ir puikiausios muzikos, galinčios pakeisti sąmonę ir gyvenimą, jie net neįtaria, kad ji egzistuoja, ir šiems žmonėms net nėra reikalo jos atpažinti.

Taigi, yra daug įvairių muzikos rūšių, ji yra visur, ir ji tapo kažkuo kasdienišku ir pritaikomu. Deja, daugelis režisierių taip ir elgiasi. Dažniausiai turbūt todėl, kad jie patys nesupranta, kas yra muzika, ir neįtaria, koks tai galingas ir įtakingas dalykas.

Visuose spektakliuose, kuriems rašiau muziką, visada stengiausi sukurti dar vieną personažą, organiškai įpintą į spektaklio audinį ir labai dažnai apibendrinantį tai, kas nėra tiesiogiai pasakyta žodžiais.

Premjera lapkričio 7, 8 dienomis vyks Vilniaus kino klasteryje, o lapkričio 8 d. Jis pasakoja, kaip kūrė spektaklio scenografiją, kostiumus, kodėl bus nemažai kaukių ir ką jis atranda Strindbergo kūrinyje.

Į kūrinį įvedate vokalą. Ar tai priklauso nuo vaidmens piešinio, ar nuo aktorių gebėjimo? Vis dėlto vienas populiariausių kino žanrų ateistas pažintys žydų mergaitė pat šių dienų išlieka komedija. Iš tikrųjų, komedijų yra pačių įvairiausių: satyrinių, kurių tikslas dažniausiai būna pašiepti kokius nors garsius filmus ar ištisas filmų sagas, muzikinės komedijos leidžia pasimėgauti ne tik humoru, bet ir garso takeliu, kriminalinėse dažniausiai keisti personažai bando narplioti įvairias bylas, romantinėse neapsieinama be nejaukių įsimylėjėlių nuotykių, juodojo humoro komedijos taip pat turi gausų gerbėjų ratą, kaip ir daugelis kitų.

Egzistuoja mitas, kad komedija tai garantuotas atsipalaidavimo ženklas, tačiau tai nėra taisyklė. Yra puikių šio žanro filmų, kurie skatina kovoti su neteisybe ar pašiepia įvairias žmonių ydas. Yra komedijų, kurios gali pravirkdyti. Tokie personažai, kuriuos sukūrė Charlie Chaplinas ar Sasha Baronas Cohenas, pasižymi ne tik puikia satyra, bet ir mintimis tarp eilučių, tad komedijos yra ne mažiau svarbus ir rimtas žanras už bet kuriuos kitus.

Naujienų portalas KaunoŽinios. Išskirtinumas atskleidžiamas suderinant vienoje kino juostoje du ganėtinai skirtingus žanrus: vesterną ir komediją.

Veiksmas žiūrovus nukelia į XIX a. Tačiau viskas yra daug kebliau, negu gali atrodyti — norėdamas išsikovoti jos dėmesį šis bailus fermeris turės nugalėti jos vyrą — Klinčą Liam Neesonkuris yra ginklų dvikovų ekspertas. Kokie šansai, kad ši istorija pasibaigs pažintys ian somerhalder jo naudai? Kino žiūrovas įpratęs, jog vesterno žanro filmuose, kertinis akmuo — antagonisto ir protagonisto įtemptos scenos, kur sprendžiami likimai, gyvybes ir mirties klausimas, kuriama dramatiška atmosfera, vyrauja rimtumas.

Režisierius užklumpa žiūrovą nepasiruošusį, jis nuolat stebinamas. Tarsi iš niekur išdygstantis masyvus bulius, kuris nusineša į pražūtį niekuo dėtą personažą; didžiulis ledo kubas, netyčiomis sutraiškantis darbuotoją, besistengiantį jį sudoroti, milijonas būdų mirti laukiniuose Vakaruose…Meistriškai sukurti šmaikštūs dialogai, perteikiantys režisieriaus požiūrį į vakarietišką kultūrą, suteikia filmo atmosferai linksmumo prieskonį.

Sodriu humoru, kartais netgi juoduoju, pašiepiama visa absurdiškai juokinga laukinių vakarų laikotarpio situacija. Filmas pasižymi gausiu veikėjų būriu, kiekvienas iš jų atspindi skirtingas stereotipines grupes.

Veiksmo linija taip pat neleidžia snausti, veiksmas nuolatos greitai rutuliojasi, puikiai prikaustomas žiūrovo dėmesys. Eisas — ekscentriškas, nuolat su policija dėl keisčiausių dalykų, susijusių su gyvūnais, reikalų turintis keistuolis. Jo namuose galima aptikti begalę skirtingų rūšių gyvūnų, kurie Eisui teikia laimę ir yra jo darbo dalis.

Vieną dieną nusikaltėliai pavagia miestelio futbolo komandos talismanu esantį delfiną, tad jau netrukus Eisas imasi narplioti šį nusikaltimą ir ieškoti dingusio gyvūno.

06.12. Naujausios žinios

Ir išties, šis filmas ne tik, kad nepakenkė Kerio karjerai, tačiau tapo vienu svarbiausių sukurtų vaidmenų. Įdomu ir tai, kad prie scenarijus Keriui pasirodė toli gražu netobulas, tad aktorius pats ėmėsi darbo jį taisyti ir tai jam puikiai pavyko.

  • Anglų pažintys galerija
  • Vis dėlto vienas populiariausių kino žanrų iki pat šių dienų išlieka komedija.
  • Arkivyskupo Teofiliaus Matulionio beatifikacijos iškilmėms Ark.
  • Online dating įmoka uk
  • August Strindberg. DIDYSIS KELIAS - Lietuvos nacionalinis dramos teatras

Šiame filme parodijuojami ir pašiepiami katastrofų žanfro filmai, gausu absurdo ir greitų farso komedijos stiliaus scenų. Taip filmas išskirtinis ir tuo, kad čia galime išvysti nemažai improvizacijos, kurią demonstruoja tokie aktoriai, kaip Robertas Haysas, Julie Hagerty ar Leslie Nielsenas. Istorija pasakoja lakūno Tedo Straikerio istoriją, kuris karo metu patyrė traumą ir jam išsivystė skrydžių fobija.

Nepasinaudojęs filosofo teise į neaiškumą. In memoriam Robertui Spaemannui

Tedas daugiau nebegali dirbti savo darbo, negana to, jį palieka ir jo ateistas pažintys žydų mergaitė. Tam, kad susigrąžintų savo meilę. Tedas privalo įveikti savo baimes ir vėl pradėti skraidyti. Vyriškis sėda į lėktuvą, kuriame stiuardese dirba jo mylimoji, tačiau skrydis iš Los Andželo į Čikagą tampa tikra suirute… Įdomu tai, kad filmo biudžetas tesiekė 3,5 mln. JAV dolerių, o kūrėjų komanda iš jo užsidirbo net 83 mln. Vien tik JAV. Susipažinkite, tai — Austinas Powersas.

Šis filmas pasirodė metais, o jo režisavimo ėmėsi Jay Rochas. Šia prasme buvau tikras liberalus protestantas — man gražu pažiūrėti, bet pačiam taip daryti — nė už ką…Tačiau kai tapau bendruomenės nariu ir broliai pradėjo kalbėti apie mano kunigystę, supratau, kad nėra kur dėtis — tokia turi būti mano tarnystė Bažnyčioje.

Ir dabar stengiuosi daryti tai, ką reikia, bet mano svajonės liko su manimi juokiasi. Kai po Lietuvos išvykau į Kaukazą, supratau, kad čia norėčiau praleisti savo senatvę. Aišku, tai truputį romantiškas idealas, nes realybė ten nėra tokia paprasta. Na, bet dabar aš galiu bent sapnuoti kalnus — to niekas iš manęs negali atimti juokiasi. Kaip nutiko, kad po beveik 10 metų vienuolyne Prancūzijoje metais atvykote į Lietuvą? Aš visada norėjau važiuoti į Rusiją.

Taip pat man buvo įdomūs visi kraštai, kur gyvavo komunizmas. Būdamas studentas, pirmą kartą skaičiau apie Baltijos šalis. Iki tol buvau tikras, kad visa ta milžiniška teritorija — tai Rusija.

ateistas pažintys žydų mergaitė

Pas mus niekas nekalbėjo, kad Sovietų sąjungą sudaro kažkada buvusios nepriklausomos valstybės. Pamenu savo nusistebėjimą, kai skaičiau straipsnį apie Bažnyčią Lenkijoje. Negalėjau patikėti, kad ten yra tikinčių žmonių, juk pas mus buvo sakoma, jog ten visi komunistai. Taip aš pradėjau daugiau domėtis apie šiuos kraštus.

Įstojęs į vienuolyną gyvenau noviciate, kur mes neturėjome nei laikraščių, nei televizijos, nei radijo. Per tuos trejus metus griuvo Berlyno siena, o Baltijos šalys paskelbė nepriklausomybę. Tai sužinojau tik baigęs noviciatą ir patekęs į vienuolyną, kur jau galima buvo domėtis ir tuo, kas vyksta pasaulyje. Tada broliams ir pasakiau, kad noriu čia važiuoti. Rido Damkevičiaus nuotrauka Pirmą kartą su prancūzų jaunimo grupe į Lietuvą atvykau metais. Čia dar buvo sovietų kareivių. Mūsų broliai Vilniuje pradėjo kurtis po kelių metų, o aš šiek tiek prisidėjau, kad tai atsitiktų.

Iki savo apsigyvenimo Lietuvoje metais bent kartą ar du per metus čia atvykdavau. Lietuva tapo mano gyvenimo mokykla. Bet kai su jais susipažinau gyvai, man tai buvo visiška fantastika. Kas galėjo pagalvoti, kad po kelių metų vienuolyne aš jau galėsiu laisvai keliauti po Lietuvą, lankydamas bendruomenes, kalėjimus, mokyklas, seminarijas… Įdomu, kas Lietuvoje Jus labiausiai stebino, kas krito į akis.

Buvo ateistas pažintys žydų mergaitė galo įdomu matyti, kaip žmogaus protas ir siela susidoroja su komunizmo demonais. Mačiau, kaip žmonės prisiima atsakomybę už savo ateitį, nors iki tol visą jų gyvenimą valdė komunistų partija. Pavyzdžiui, sovietmečio pabaigoje buvo žmonių, kurie, nors tai buvo nelegalu, užsiėmė slaptu verslu — spekuliacija ar kontrabanda.

Pažintys pagal išvaizdą tai juos baudė ir sodino į kalėjimą. Tokie žmonės tiesiog bandė prisiimti atsakomybę už savo gyvenimą, bet komunistams jie buvo labai pavojingi.

Nemaža dalis kriminalinių nusikaltėlių buvo tikri disidentai, nes jie turėjo iniciatyvą veikti. Už tokius dalykus baudžia tik totalitariniai režimai. Tačiau žmogaus siela prieštarauja bet kokiai iš šalies primestai sistemai. Stebino ir tebestebinai tai, kad Lietuvoje žmonės nejautė neapykantos.

Jurgis Galdikas, prelatas, pedagogas, filosofas, mokslų daktaras — Prelatas dr. Kunigas, pedagogas, filosofijos mokslų daktaras. Gimė m. Kretingos apskrities Lazdininkų kaime.

Antakalnio kapinėse visai šalia palaidoti ir Sausio osios herojai, ir ateistas pažintys žydų mergaitė lyderiai, ir čekistai, ir sovietiniai kareiviai, ir menininkai, ir lenkai, ir rusai, ir musulmonai, ir krikščionys, ir ateistai. Mirtis visus sulygina. Jūsų neapykanta gali būti išreiškiama labai aistringai, bet ji nepaliečia jūsų gelmės. Tai yra labai svarbu.

Kartą šias kapines parodžiau manęs aplankyti atvykusiems trims savo kraujo broliams. Vienas jų sakė, kad tokia laidojimo tvarka yra visiška kvailystė, antras stebėjosi, nes jam tai pasirodė nuostabu. Tačiau būdamas Lietuvoje Jūs aktyviai ėmėtės socialinės veiklos: rūpinotės Vilniaus gatvės vaikais, su broliais įkūrėte jų kaimo bendruomenes netoli Vilniaus, ne vienus metus buvote Lukiškių kalėjimo kapelionas.

Kuo svarbi Jums ši patirtis? Tarnystę žmonėms, atsidūrusiems užribyje, suprantu ne kaip socialinę veiklą. Man įdomus žmogus, ribinės patirtys, nes tuomet iškyla būtinybė ieškoti Dievo. Rūpestis gatvės vaikais kilo kitam broliui, aš tik padėjau. O į kalėjimą ėjau savo noru juokiasi. Ten supratau: jei negaliu skelbti Evangelijos kalėjime, tuomet esu visiškas lopas.

Pamatęs nuteistuosius ir jų santykius pagalvojau: jei mano baimė stipresnė už mane, tuomet mano gailestingumas yra tuščias. Tad nusprendžiau šiek tiek praplėsti savo ribas ir su nuteistaisiais kalbėtis apie tikėjimą.

Sutikti žmogų ir priimti jį tuomet, kai jo gyvenimas stovi ant bedugnės krašto yra labai svarbu, nes taip galima puoselėti viltį. Tačiau ši tarnystė reikalinga ir man pačiam, nes taip pasitikrinu savo paties tikėjimą. Ir kalėjime aš ieškau Dievo. Žinoma, gera būti vienatvėje, melstis tyloje, tačiau net ir tokiomis idealiomis sąlygomis aš niekur nepabėgu nuo savo vidinio triukšmo.