Ar aš noriu pradėti praleidimas

Taip, jūs turite susipažinti, taip, jūs turite susitikti, tačiau tolimesnė įvykių eiga ir susitikimų detalės turėtų būti atnaujintos jūsų vaizduotėje, atsižvelgiant į pradinį bendravimo lygį ir būsimo romano dalyvių temperamentą. Jie pradeda daugiau bendrauti, turi bendrą veiklą, pomėgius ir norą praleisti daugiau laiko kartu.

Spausdinti Noriu pasidalinti savo hobiu, kuris prasidėjo dar vaikystėje ir tebesitęsia iki dabar.

ar aš noriu pradėti praleidimas

Viskas prasidėjo kai man buvo 10 metų ir tėvai nusprendė mane nuvesti į tautinių šokių repeticiją. Iš tikrųjų, pradžioje į šią mintį ir aš reagavau lygiai taip pat.

ar aš noriu pradėti praleidimas

Tačiau gailesčio mano tėvams tai nesukeldavo, matyt, manyje jie įžvelgė talentą šokiams ir muzikai. Iš pradžių sekėsi sunkiai, kojos pindavosi, sunku prisiminti visus žingsnelius, baisu suklysti tiek prieš šokių kolektyvo draugus, tiek prieš griežtuosius vadovus.

ar aš noriu pradėti praleidimas

Tačiau laikui bėgant, sekėsi vis geriau ir geriau Tautinis šokis tapo ne tik dviejų valandų repeticija per savaitę, bet ir atsipalaidavimu, išsiliejimu. Visos kelionės į Europos šalis, visi koncertai mokykloje ir miesto šventėse, visi draugiški ir šilti vakarai kartu su šokėjais draugais ir šokių vadovais, visos Dainų šventės, susitikimas su tuometiniu Lietuvos prezidentu Valdu Adamkumi paliko neišdildomą įspūdį, prisiminimus, begalinę meilę tautiniam šokiui, Lietuvai ir jos kultūrai.

Dabar man 20 metų, išvykau studijuoti į sostinę, nebešoku savo šokių kolektyve.

ar aš noriu pradėti praleidimas

Toliau tęsiu savo hobį naujame kolektyve, o su pirmojo šokių kolektyvo draugais ir vadovais ir toliau palaikau draugišką bei šiltą ryšį.

Mano hobis man - tai ne tik malonus laisvo laiko praleidimas, bet ir buvimas kartu su bendraminčiais, atsipalaidavimas, išsiliejimas, netgi savotiškas patriotizmo ugdymas.

ar aš noriu pradėti praleidimas

Emilija K.